Năm 2000, nhờ có chính sách cho vay vốn hộ nghèo để giải quyết việc làm và đàu tư mở rộng sản xuất do Hội CCB và Ngân hàng phát triển nông nghiệp hướng dẫn, CCB Ma Việt lập thủ tục vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất bằng khai hoang cải tạo được 0,6ha ruộng sản xuất lúa nước hai vụ, trồng thâm canh 1ha mía cao sản; 1 ha cây keo lai; đào 1 ao nuôi có nước ngọt 50m2 và mua bò lai để chăn nuôi, đến nay đã sinh sản được 10 con. Với cơ sở vật chất đã tạo được, Ma Việt đã hình thành một trang trại theo mô hình VAC khép kín, kiên cố, khang trang và liên tục 4 năm qua (2007-2010) gia đình Ma Việt đều có thu nhập ổn định bình quân 70.000.000 đ/năm, trừ chi phí còn lãi 40.000.000 đ/năm. Có cái ăn cái để, Ma Việt đã làm tròn các nghĩa vụ ở địa phương, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và bà con nghèo trong thôn bằng cho mượn vốn không tính lãi, giúp được 4 hộ thoát nghèo và đang tiếp tục giúp 2 hộ khác. Riêng gia đình Ma Việt đã trở thành hộ CCB có mức sống khá giàu. Vợ sự nổ lực phấn đấu của bản thân và nghĩa cử tốt đẹp với đồng đội, Ma Việt được Đảng, chính quyền địa phương xã Xuân Quang và Hội CCB huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên biểu dương và tặng nhiều bằng giấy khen.

Công tác Hội