Nhằm chia sẻ sự mất mát đối với gia đình hội viên CCB không may qua đời, từ năm 2005, Hội CCB huyện Châu Thành, tỉnh Long An phát động và triển khai mô hình “Quỹ hỗ trợ hội viên qua đời”.

Quỹ được hình thành trên cơ sở tự nguyện đóng góp của toàn thể cán bộ, hội viên CCB trong huyện và tranh thủ các nguồn tài trợ của các cá nhân và tập thể trong xã hội. Người được hỗ trợ là cán bộ, hội viên CCB hiện đang công tác và sinh hoạt  trong các tổ chức Hội cơ sở, tự nguyện tham gia đóng góp quỹ. Mức hỗ trợ ban đầu là: 5,5 triệu đồng/một hội viên. Hội CCB huyện là đầu mối để đôn đốc, tiếp nhận và duy trì Quỹ hoạt động. Với sự tham gia của 1.429 hội viên, việc xây dựng “Quỹ hỗ trợ hội viên qua đời” thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, hội viên CCB trong huyện.

Năm 2005, ngay sau khi triển khai và thực hiện “Quỹ hỗ trợ hội viên qua đời”, Hội CCB huyện Châu Thành hỗ trợ cho 21 hội viên qua đời với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hội viên với tổng số tiền 105 triệu đồng.

Năm 2021, được sự đồng ý của hội viên, Hội nâng mức đóng góp “Quỹ hỗ trợ hội viên qua đời” lên 150.000 đồng/hội viên/năm và nâng mức hỗ trợ hội viên qua đời lên 10,5 triệu đồng/hội viên. Số dư quỹ đã nâng lên 1,9 tỷ đồng. Nguồn quỹ này được gửi vào ngân hàng lấy lãi, mỗi khi có hội viên qua đời, Thường trực Hội CCB huyện và Hội CCB xã trực tiếp mang đến tận gia đình phúng viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Từ hiệu quả của mô hình “Quỹ hỗ trợ hội viên qua đời” của huyện Châu Thành, Hội CCB tỉnh Long An chỉ đạo các cấp Hội triển khai và nhân rộng mô hình này. Hoạt động “Quỹ hỗ trợ hội viên qua đời” không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải bảo toàn, phát triển vốn quỹ và bù đắp nguồn chi để quỹ ngày càng phát triển kịp thời hỗ trợ gia đình hội viên qua đời.

Đến nay, mô hình “Quỹ hỗ trợ hội viên qua đời” hỗ trợ cho gia đình hội viên có 15/15 Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Long An thực hiện bình quân hỗ trợ từ 4-12 triệu đồng/trường hợp khi hội viên qua đời (Hội CCB Cần Đước 10 triệu đồng, Hội CCB Đức Hòa 12 triệu đồng…). Năm 2021, Các cấp Hội đã hỗ trợ cho 390 hội viên qua đời với số tiền 1,95 tỷ đồng.

Nguồn quỹ này đã thể hiện và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và lời thề thứ 7 của quân nhân QĐND “Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận”.

Trung Dũng