Xác định vốn, kiến thức và khoa học kỹ thuật là những yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế; các cấp hội huy động 432.520 triệu đồng từ các nguồn quỹ quốc gia, Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ Hội đầu tư cho 45 dự án và hàng nghìn lượt hộ hội viên vay; giải quyết việc làm mới cho 6.000 lao động và duy trì việc làm thường xuyên cho 21.000 người. Đồng thời mở 600 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 16.500 lượt hội viên về xóa đói giảm nghèo; nâng cao kiến thức vay vốn, làm kinh tế; khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và bảo vệ môi trường… Qua đó có gần 22.500 gia đình tập trung vào sản xuất nông nghiệp, gần 430 gia đình làm dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, trên 600 gia đình làm các ngành nghề khác. Tỉnh hội giảm được 3.487 hộ nghèo và xuất hiện nhiều mô hình kinh tế như 35 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 27 hợp tác xã, 18 tổ hợp tác, 319 trang trại, gia trại. Trong đó có 3 doanh nghiệp doanh thu mỗi năm trên 50 tỷ đồng; 2 hợp tác xã, trang trại doanh thu mỗi năm trên 10 tỷ đồng.
Những tấm gương tiêu biểu của phong trào như: CCB Phạm Công Nhân - Giám đốc Công ty TNHH Sơn Lâm (thành phố Hà Giang), đầu tư về xây dựng, thủy điện, đường giao thông… tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn con, em CCB có thu nhập ổn định từ 5 triệu đồng/ người/ tháng trở lên. Ở thành phố Hà Giang còn có CCB Phạm Văn Hoa - Giám đốc Công ty CP vật liệu xây dựng Hưng Thành và CCB Nguyễn Huy Bình, phát triển kinh tế theo mô hình hộ gia đình, chăn nuôi quy mô bán công nghiệp từ 120 - 150 con lợn thịt và 30 - 50 con lợn nái, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. CCB Lã Anh Hoạt (Huyện hội Vị Xuyên) có mô hình kinh tế trang trại mỗi năm thu từ 400 - 500 triệu đồng. Ông còn tích cực hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, giúp đỡ hội viên trồng trọt cùng phát triển kinh tế. Vị Xuyên còn có CCB Hoàng Tùng, đầu tư vào dịch vụ kinh doanh mua bán phụ tùng và sửa chữa ô tô, tạo việc làm cho 10 con, em CCB thu nhập hằng tháng từ 5 - 10 triệu đồng/người. Huyện hội Hoàng Su Phì có CCB Lý Văn Minh - Phó chủ tịch Hội CCB xã Tụ Nhân, vừa phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho mình, vừa giúp đỡ 10 gia đình hội viên khác thoát nghèo…
Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Đã xây dựng được 13.284m đường bê tông nông thôn; có 1.057 gia đình tự nguyện hiến 673ha đất để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở; đóng góp hơn 1 tỷ đồng và 76.000 ngày công lao động làm 117km đường giao thông. Đồng thời các cấp Hội vận động hội viên làm 10.350 nền nhà láng xi măng, xây 9.432 nhà tắm và 7.116 nhà tiêu hợp vệ sinh. Ngoài ra xây 14.158 bể chứa nước sinh hoạt, làm 15.134 chuồng trại gia súc đúng quy định; xây hoặc xếp đá làm tường rào, trồng cây xanh cho 6.163 nhà hội viên và nhân dân. Hiện nay đàn gia súc, gia cầm của hội viên có 47.824 con trâu, bò, ngựa; 71.736 con lợn; 51.264 con dê và 250.000 con gia cần khác.
Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, đã động viên hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, chống đói nghèo, làm giàu trên mảnh đất Hà Giang, địa đầu của Tổ quốc.
An Hà