Tỉnh hội Lào Cai vừa tổ chức đợt hướng dẫn các đơn vị thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch cúm A H1N1; thực hiện trật tự an toàn giao thông các tháng cuối năm; tham gia giám sát việc cấp gạo cứu đói của Chính phủ cho nhân dân trong tỉnh; đôn đốc thu nộp quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và Hội phí và tổ chức cho 13 đồng chí CCB bị nhiễm chất độc da cam, đi điều dưỡng tại Làng Hữu Nghị Việt Nam.

Ban công tác Hội