Cuốn kỷ yếu dày hơn 200 trang gồm các phần "Hoàng Sa chủ quyền Việt Nam", "Công tác quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa", "Hoàng Sa và những nhân chứng lịch sử", "Cảm nghĩ của người Đà Nẵng về Hoàng Sa."

Đặc biệt, kỷ yếu có các tư liệu lịch sử, bằng chứng chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và phần cảm nhận về Hoàng Sa của 24 nhân chứng từng đến sống và làm việc tại quần đảo này trong những thập niên 50-70 của thế kỷ 20.

Trong dịp này, Ủy ban Nhân dân quận đảo Hoàng Sa đã tặng quà cho các nhân chứng đã một thời sống và làm việc tại Hoàng Sa đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng./.

Chí Đức