Ký kết hợp tác về việc tìm kiếm HCLS tại Campuchia.

Ngày 22-12, tại cột mốc 314, phường Mỹ Đức, T.P Hà Tiên, Đoàn cán bộ Ban Chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quy tập, hồi hương HCLS, quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ bàn giao biên bản ký kết hợp tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Theo biên bản thỏa thuận, Ban Chuyên trách các tỉnh Koh Kong, Preah Shihanuok, Kam Pốt, Kép tiếp tục chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ và tăng cường công tác tuyên truyền đến các cấp chính quyền và nhân dân địa phương thông suốt Hiệp định mà Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia đã ký. Phía nước bạn cũng vận động cán bộ và nhân dân nhiệt tình ủng hộ, thông báo thông tin phần mộ, hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại các địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đội K92 làm tốt nhiệm vụ được giao trên các địa bàn.

Từ khi thực hiện Hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam - Campuchia ký ngày 28-8-2000, Đội K92 tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 2.060 HCLS. Riêng địa bàn tỉnh Kam Pốt tìm kiếm, quy tập được 1.657 HCLS.

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang trao tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá Vương quốc Campuchia có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định HCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang cũng trao khoản kinh phí hỗ trợ 52.000 USD cho Ban Chuyên trách các tỉnh Koh Kong, Preah Shihanuok, Kam Pốt, Kép trong công tác thu thập thông tin về phần mộ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Ban Chuyên trách, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang và các cơ quan, ban, ngành cũng trao tặng quà cho Ban Chuyên trách, Bộ tư lệnh Quân khu 3, Tiểu khu Quân sự và các cơ quan, ban, ngành các tỉnh Koh Kong, Preah Shihanuok, Kam Pốt, Kép (Campuchia).

Vũ Phương