Các bên đã thông báo cho nhau về quá trình và kết quả hoạt động công tác Hội CCB của tỉnh mình, trao đổi kinh nghiệm hoạt động và phát triền kinh tế gia đình hội viên, bàn và ký kết biên bản nội dung ghi nhớ hợp tác, tiến tới kết nghĩa giữa Hội CCB tỉnh Kon Tum với Hội CCB 2 tỉnh có chung đường biên giới là At Ta Pư, Sê Kông . Biên bản ghi nhớ nêu rõ: “Tập trung tuyên truyền sâu rộng về mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị, thủy chung, trong sáng và truyền thống giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước, 2 Quân đội và 2 tổ chức Hội CCB ở mỗi quốc gia và mỗi tỉnh. Căn cứ theo điều kiện và tình hình thực tế, hai bên có thể thông báo cho nhau và hàng năm tổ chức các đoàn công tác luân phiên đi thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm công tác Hội với số lượng từ 5 – 7 người, thời gian từ 3 đến 4 ngày; khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của CCB 2 nước cùng hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế, sản xuất, chế biến, làm dịch vụ trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp… theo Pháp luật của mỗi nước; tích cực tìm kiếm, phát hiện và cất bốc liệt sĩ tình nguyện Việt Nam tại khu vực địa phương mình. Trong điều kiện khả thi, nếu phát hiện hài cốt liệt sĩ bộ đội Việt Nam thì phải thông báo ngay để phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tập hợp và cất bốc liệt sĩ về Việt Nam…”. Đoàn đã đi thăm, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại hai mô hình ươm, trồng và chăm sóc cà phê của Hội CCB huyện Pắk Soong và 2 gia đình hội viên làm kinh tế giỏi.

CTH