Hai năm qua, Hội gắn phong trào thi đua "CCB gương mẫu" với tiếp tục cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", do đó mà liên tục được công nhận đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, T.ư Hội và Thành hội tặng bằng khen.
Điểm nổi bật là Hội luôn lấy việc học tập và làm theo lời Bác dạy làm động lực tập hợp các thế hệ CCB cùng xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Chế độ sinh hoạt của các chi hội và hội viên ngày một nền nếp, số hội viên tham gia ngày một đông, chất lượng thiết thực. Quỹ Hội CCB đạt gần 600.000 đồng/hội viên, các phong trào nghĩa tình đồng đội, góp đá xây Trường Sa, phủ xanh đảo Bạch Long Vĩ... các hội viên đã đóng góp hàng chục triệu đồng...
Công tác vận động, tập hợp CQN được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các chi hội. Hai năm qua đã kết nạp 30 CQN mới, đạt 86% số CQN của xã, nâng tổng số lên 230 CQN vào câu lạc bộ (CLB), sinh hoạt tại 12 tổ theo địa bàn 12 thôn. CLB duy trì sinh hoạt đều đặn bằng chế độ hội họp, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng; 100% hội viên đóng quỹ CLB với mức 300.000 đồng/hội viên. CLB CQN tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ mỗi đợt 1 triệu đồng; ủng hộ trường mầm non 1.300.000 đồng, tổ chức mô hình "CQN tự quản"; góp vốn giúp nhau làm kinh tế không lấy lãi; làm nòng cốt trong lực lượng dân quân cơ động của xã; có 7 CQN được chọn vào công an xã...
Kết hợp các phong trào thi đua, hàng năm Hội CCB xã Hợp Thành có 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 99% số hội viên và gia đình được công nhận hội viên gương mẫu, gia đình CCB văn hóa.
Xuân Hồng