Trong 3 năm: 368 hội viên được giải quyết các chế độ chính sách; 281 người được BHYT; xây được 2 tình nghĩa cho hội viên Nguyễn Văn Mùi (xã Vân Hội) và Hoàng Thị Hòa (TT Hợp Hòa); 13 hội cơ sở xây dựng quỹ được trên 100 triệu đồng; 5 lần tổ chức cho cán bộ, hội viên tiêu biểu về thăm chiến trường xưa và các khu di tích lịch sử, văn hóa: động viên hội viên thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng và tham gia tích cực các phong trào địa phương.

Tháng 3/2011, hội đã mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho trên 120 cán bộ từ chi hội trở lên…Chính vì vậy, các năm 2008,2009,2010, Hội cựu TNXP huyện Tam Dương và nhiều hội cơ sở được UBND tỉnh, Tỉnh hội, UBND huyện Tam Dương tặng bằng khen, giấy khen.

Trong thành tích chung đó, nhiều cán bộ, hội viên ghi nhận đóng góp tích cực của Phó Chủ tịch thường trực Hội Phạm Hồng Tường, từng là TNXP cơ động thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Yên Bái, rồi từ tháng 5/1968 đến tháng 11/1971 là “ Bộ đội Cụ Hồ” thuộc trung đoàn 249 kiên cường trên miền Trung.

Công tác Hội