• 20/63 tỉnh, thành cơ bản hết Cựu chiến binh nghèo
  Thường vụ BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo quý I đề ra phương hướng trọng tâm quý II năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Được Bí thư Đảng, Đoàn Trung ương Hội-Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị.
  Thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Hội lần thứ 9, Quý I-2017 các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ hầu hết các nhiệm vụ đạt kết quả tốt, mà trọng tâm là đã chỉ đạo các cấp hội và hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Hội CCB các tỉnh, huyện có chung đường biên giới với các nước đã chủ động phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức giao ban giữa cấp ủy, chính quyền, bộ đội Biên phòng và các bản, huyện, xã giáp biên, nắm, xử lý tình hình, duy trì biên giới hữu nghị, góp phần giữ gìn biên cương Tổ quốc.
  Trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế-xã hội ở địa phương trong quý I đã giảm được hơn 2.000 hộ CCB nghèo (đạt 0,08%) 20/63 tỉnh, thành hội cơ bản hết CCB nghèo. Các tỉnh, thành Hội tặng hơn 1.000 suất quà trị giá hơn 30 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hội viên nghèo…
  Đặc biệt là đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục, thông tin định hướng cho cán bộ, hội viên tỉnh táo, nhận rõ âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại cách mạng nước ta… Toàn Hội đã quán triệt, học tập Nghị quyết trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhìn chung cán bộ, hội viên CCB phấn khởi, lòng tin vào Đảng, Chính phủ được nâng lên.
  Hội nghị cũng đã triển khai công tác quý II năm 2017, tập trung vào 5 nhiệm vụ chính, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”; luôn kiên định, vững vàng, nhận thức đúng tình hình, tạo sự đồng thuận xã hội thực hiện thắng lợi đại hội CCB các cấp.
  Tại Hội nghị cũng đã báo cáo kết quả kiểm điểm của BCH và Ban Thường vụ Trung ương Hội. Nổi bật là BCH luôn lãnh đạo, chỉ đạo xác định rõ nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; gương mẫu, giữ vững bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là tổ chức chính trị-xã hội uy tín; là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Tin Huy NguyễnẢnh Đoàn Anh Hải