Hơn 30 ý kiến phát biểu tại hội nghị của các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế của ngành giáo dục nước nhà trong những năm qua và đề xuất nhiều giải pháp để thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Nhiều đại biểu kiến nghị kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội hơn nữa, có chính sách hợp lý hơn cho đào tạo đại học ngoài công lập, đổi mới phương thức đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo nghề…; trong đó chú ý nhất là đề xuất học phổ thông cần rút gọn xuống 11 năm của GS Hồ Ngọc Đại-Viện trưởng Viện công nghệ giáo dục và đề xuất bỏ thi tốt nghiệp phổ thông của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan để phù hợp với tình hình thực tế xã hội, giảm gánh nặng cho học sinh cũng như các chi phí của phụ huynh học sinh và xã hội.

Lê Doãn Chiêu