Ngày 12-1, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng ban Pháp Luật TƯ Hội CCB Việt Nam báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng ban Pháp Luật TƯ Hội CCB Việt Nam cho biết sau Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB trong toàn quốc đã khẩn trương kiện toàn, phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác pháp luật và chuyên viên thực hiện công tác pháp luật, cử cán bộ kiêm nhiệm làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ cấp tỉnh hội đến Hội CCB cấp xã; phối hợp rà soát, củng cố, giới thiệu với MTTQVN bổ sung và xây dựng đội ngũ CCB tham gia công tác hòa giải viên ở cơ sở. Do kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật nên trong năm toàn Hội đã phấn đấu thực hiện đạt kết quả toàn diện về công tác PBGDPL. Trong năm 2023, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã ban hành 12 văn bản, trong đó có Hướng dẫn số 32/CCB-BPL của Thường trực Trung ương Hội về lấy ý kiến toàn Hội về truyền thông và tham gia góp ý Luật Đất đai (sửa đổi); Hướng dẫn số 05/HD-CCB-BPL của Thường trực Trung ương Hội về công tác pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 37/KH-BPL của Thường trực Trung ương Hội phê duyệt việc phối hợp thực hiện công tác PBGDPL theo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”…

Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội, lãnh đạo địa phương, MTTQ Việt Nam và của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) địa phương, 100% Hội CCB cấp tỉnh, Hội CCB cấp huyện, xã đã nghiêm túc quán triệt, ban hành văn bản về kế hoạch, hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện công tác PBGDPL trong các cấp Hội. Một số Hội CCB còn có kế hoạch tuyên truyền PBGDPL theo các đề án liên kết, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương.

Các cấp Hội tổng kết, đánh giá hoạt động của các loại mô hình PBGDPL,một số Hội đã thu hút được một số CCB có trình độ, hiểu biết về pháp luật tham gia các mô hình về PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Trong đó ở các tỉnh, thành đã giới thiệu và được công nhận là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, năng lực tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong toàn Hội

Về công tác PBGDPL, Hội CCB đã nghiên cứu tham gia góp ý dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật, sơ kết, tổng kết, kế hoạch của Quốc hội, chính phủ, các ban, bộ ngành Trung ương; các văn bản của địa phương. Tổng kết, sơ kết các luật (Luật Hòa giải ở cơ sở, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).

Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị làm mẫu về phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (có 30 ý kiến phản biện) tại 2 Hội nghị tập huấn công tác pháp luật cho 350 cán bộ lãnh đạo, cộng tác viên pháp luật trong toàn Hội vào tháng 6 và tháng 7/2023 tại tỉnh Ninh Bình và Gia Lai. Tổ chức Hội các cấp đã tự tổ chức hoặc tham gia phản biện các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện PBGDPL; tổ chức truyền thông các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, văn bản liên quan đến tổ chức Hội và hội viên và văn bản của địa phương. Trong năm, toàn Hội đã tự tổ chức hoặc tham gia phản biện 1.078 dự thảo văn bản luật, nghị quyết của HĐND và văn bản khác (riêng Trung ương Hội là 10 văn bản luật).

Các cấp Hội đã tổng kết, đánh giá hoạt động của các loại mô hình PBGDPL, một số Hội đã thu hút được một số CCB có trình độ, hiểu biết về pháp luật tham gia các mô hình về PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật .

Hội đã hoàn thiện và duy trì hoạt động nhóm Zalo cộng tác viên pháp luật trong toàn Hội. Nhóm đã đi vào hoạt động thường xuyên có tác dụng nhanh chóng triển khai, truyền đạt những nội dung về công tác PBGDPL, đánh giá kết quả kịp thời, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương Hội đến Hội cơ sở.

Về việc nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên tryền viên pháp luật trong toàn Hội, ngay sau Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ (2023- 2027), các cấp Hội đã kịp thời kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Trong đó ở các tỉnh, thành đã giới thiệu và được công nhận là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Trung ương Hội và Hội CCB cấp tỉnh phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, năng lực tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong toàn Hội.

Trong năm, đồng chí Trưởng ban Pháp luật - Ủy viên Hội đồng tham gia Đoàn công tác của Trung ương Hội do Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm trưởng đoàn đi kiểm tra nắm tình hình triển khai nhiệm vụ, trong đó có công tác PBGDPL tại các tỉnh  Lâm Đồng, ĐắK Nông, ĐắK Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng, Ban Pháp luất cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra toàn diện các mặt công tác Hội do Thường trực Trung ương Hội tổ chức, tiến hành kiểm tra 03 tỉnh Hội (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị), trong đó có kết hợp kiểm tra công tác PBGDPL. Đoàn Kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra và đánh giá cao hoạt động của mô hình “CCB với Pháp luật” tại Hội CCB xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Về hoạt động của CCB tham gia hòa giải ở cơ sở, trong năm, Trung ương Hội đã hướng dẫn, chỉ đạo Hội CCB ở cơ sở tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, đánh giá vai trò tham gia của CCB với hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Tại phiên họp, qua thảo luận, các thành viên trong Hội đồng bày tỏ thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo kế hoạch hoạt động của Hội đồng trong năm 2024.

Trung tướng Khuất Việt Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng khẳng định, thời gian qua, Hội CCB các cấp đã tích cực tham gia vào hoạt động PBGDPL. Hoạt động PBGDPL của các cấp Hội CCB ngày càng có hiệu quả, được lãnh đạo các địa phương đánh giá rất cao. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp Hội CCB tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai tốt hơn công tác PBGDPL cho các cựu chiến binh và nhân dân nói chung. Đặc biệt là việc đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng các trang tin của Trung ương Hội cũng như các tỉnh, thành Hội; tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến PBGDPL phù hợp với điều kiện, khả năng, nguồn lực.

Hoàng Linh