Ngay khi có Quyết định số 206/QĐ-CCB ngày 29/6/2023; Hướng dẫn số 99/HD-TG ngày 27/7/2023 của Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024. Hội CCB tỉnh đã chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ ban hành văn bản chỉ đạo số 1171-TB/TU ngày 05/10/2023 của Thường trực Tỉnh uỷ về việc tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024 gắn với các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam; 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Do chủ động tham mưu đúng, trúng cho nên 100% cấp cơ sở đều có kinh phí để tổ chức tổng kết hoặc Đại hội (bình quân 10 triệu đồng/1 xã; 70 triệu đồng/ cấp huyện). Đơn vị xã làm điểm cho cấp huyện được hỗ trợ thêm 20 triệu; huyện làm điểm cho tỉnh được hỗ trợ thêm 30 triệu đồng. Đây là một trong yếu tố rất quan trọng góp vào thành công của Đại hội. Tiếp đó Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể và triển khai cho các đơn vị. Theo Kế hoạch, Thường trực Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo 16 Hội CCB cấp huyện và Khối 487 (11 huyện; 01 thị xã; 01 thành phố; 03 Khối 487) làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; tổ chức tổng kết phong trào thi đua ở 225 tổ chức Hội cấp cơ sở. (riêng có 2 huyện là Đoan Hùng và TX Phú Thọ tổ chức Đại hội cấp xã). Chỉ đạo Hội CCB huyện Thanh Thuỷ  làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội trước vào ngày 20/4/2024 để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”cấp huyện trong toàn tỉnh. Đến ngày 05/7/2024, Hội CCB cấp huyện trong tỉnh đã tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2024 thành công tốt đẹp.

Trình tự các bước tiến hành Đại hội (Hội nghị) thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 99/HD-TG ngày 27/7/2023 của Ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam. Trong báo cáo tổng kết phong trào thi đua trình đại hội đã đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2019-2024; đã nêu rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp trong giai đoạn 2024- 2029 ngày càng vững mạnh.

Quá trình tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”cấp huyện đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương: Đồng chí Bí thư (Phó Bí thư thường trực) cấp ủy dự và phát biểu chỉ đạo; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Đại hội đã thực hiện đúng, đủ 4 nội dung: Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2024 -2029; báo cáo điển hình, tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (có phóng sự , clip minh họa); khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng; bầu chọn đại biểu đi dự Đại hội thi đua cấp trên. Cấp cơ sở có 3.927 tập thể và cá nhân được khen thưởng. Đại hội thi đua cấp huyện có 570 tập thể và cá nhân được Hội CCB tỉnh, UBND, Hội CCB cấp huyện khen thưởng.

Trước Đại hội các đơn vị đều tổ chức liên hoan văn nghệ, giao lưu thể thao, tuyên truyền truyền thống Quân đội, truyền thống CCB Việt Nam; tổ chức các hoạt động tri ân; đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình hội viên gặp khó khăn, hỗ trợ xây dựng công trình như: ủng hộ các thiết chế nhà văn hoá, làm đường hoa, mua trồng cây cảnh trước trụ sở cơ quan; giúp các hộ CCB nghèo, khó khăn thoát nghèo.... Tại Đại hội thi đua cấp huyện có tổ chức trưng bày Pano ảnh, văn nghệ, trưng bày sản phẩm, chào mừng. 100% các đơn vị cấp huyện tổ chức gặp mặt các thế hệ CCB. Hầu hết Đại hội thi đua cấp huyện đều có Bí thư, hoặc Phó Bí thư, các ban ngành đoàn thể, BCH quân sự huyện, Công an huyện; có huyện cả Ban Thường vụ Huyện uỷ dự, điều đó đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của cấp uỷ địa phương.

Nhận xét về kết quả Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” cấp huyện: Đồng chí Lê Quang Đại, UVBTV Trung ương Hội CCB Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Thường trực Hội CCB tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội thi đua của Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố; Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhất là công tác làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, sát với tình hình thực tế ở từng địa phương, cơ quan. Quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể việc chuẩn bị nội dung, công tác tuyên truyền trang trí chu đáo, tổ chức đại hội trang nghiêm, thành công tốt đẹp.

Trong thời gian tới, Thường trực Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác  chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng và tổ chức thành công Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024 cấp tỉnh vào cuối tháng 9/2024 gắn với kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam; 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

                                                           Kiều Tuấn - Hội CCB tỉnh Phú Thọ