Theo đó, đội ngũ cán bộ Hội toàn thành phố được nghe các chuyên đề về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu cũng như cán bộ, đảng viên trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề về ma túy, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. Cấn bộ Hội nghe hướng dẫn quy định xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng cốt cán; các mặt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật theo điều lệ Hội CCBVN khóa VI; công tác giám sát, phản biện xã hội theo QĐ 217 của Bộ chính trị; việc thực hiện Điều lệ Hội CCBVN khóa VI và xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; nghe hướng dẫn về công tác vay vốn ủy thác Ngân hàng chính sách- xã hội.
Đây là đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Hội có được những kiến thức cơ bản, thống nhất nhận thức, hành động trong toàn Hội nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ của TW Hội và Thành ủy giao phó trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
Nguyễn Phát