Đó là: Không phát ngôn và làm việc trái chủ trương, đường lối, chính sách và những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương; không tàng trữ phát tán, lan truyền các tài liệu thông tin ngoài quy định; không ký tên vào danh sách và tham gia các đoàn khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật; đảm bảo dân chủ, đoàn kết, kỷ luật trong xây dựng.

Qua đó, uy tín của Hội ngày càng được nâng cao. Hội có gần 100 lượt hội viên được tín nhiệm bầu vào các vị trí trọng trách từ thôn xóm đến cán bộ đầu ngành của xã. Công tác phối hợp với MTTQ, ban, ngành, đoàn thể được quan tâm và đạt kết quả cao như thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa” có 98% số gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn văn hóa (tăng 2% so với chỉ tiêu). Phối hợp hoạt động với Đoàn thanh niên, các chi hội không những làm tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ mà còn giúp đỡ 25 thanh, thiếu niên chậm tiến thành tiến bộ, phối hợp bồi dưỡng, giáo dục 45 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Các chi hội cùng với công an, dân phòng giữ gìn ANCT, TTATXH. Hội không có hội viên và con hội viên vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.

Hội tích cực vận động, phân công hội viên giúp đỡ các CCB chưa vào Hội nên đã thu hút kết nạp được 154 hội viên mới (vượt chỉ tiêu 132%). Nhằm giúp hội viên làm kinh tế, nâng cao đời sống, Hội tín chấp vay hơn 3 tỷ đồng giúp hội viên mở rộng sản xuất, kinh doanh; cùng với nguồn quỹ Hội bình quân một hội viên đạt 270.000 đồng cho hội viên vay đã xóa 9/10 hộ nghèo.

Với những kết quả đạt được, Hội CCB xã Mai Đình liên tục 5 năm liền (2006 -2011) đạt TSVM xuất sắc, được Hội CCB TP Hà Nội khen thưởng.

Đàm Vinh