Khẳng định của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy là sự khái quát kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của hơn 76.000 hội viên CCB thành phố trong 5 năm (2011-2016). Tính bài bản được thể hiện ở việc Thường trực Thành hội đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 81 của TƯ Hội CCB Việt Nam và Kế hoạch số 18 của Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, từ đó hoàn chỉnh văn bản hướng dẫn các cấp Hội thực hiện và hằng năm vưa chỉ đạo thực hiện, vừa kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm, phát hiện nhân tố, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
Kết quả đầu tiên trong thực hiện Chỉ thị 03 đối với Hội CCB Hải Phòng là đa số cán bộ, hội viên từng bước có chung nhận thức học tâp Bác là học suốt đời; học phải đi đôi với làm theo và "làm theo" là chính. Học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phải gắn với chức trách, nhiệm vụ của mình, gắn với hoàn cảnh cụ thể của mỗi cá nhân; việc làm ấy phải đem lại hiệu quả thiết thực, tránh phô trương hình thức và phải trở thành nét đẹp trong đời thường của Bộ đội Cụ Hồ.
Từ nhận thức đúng đắn đó, trong 5 năm qua, đặc biệt là năm 2015, các cấp Hội trong toàn thành phố đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 03 với phong trào thi đua "CCB gương mẫu" và phong trào thi đua "Dân vận khéo", tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần vào thành công đại hội Đảng các cấp. Trên từng lĩnh vực hoạt động, toàn Hội đã xuất hiện những mô hình mới và cách làm sáng tạo, điển hình là Chương trình xóa đói giảm nghèo cho hội viên CCB; là Phong trào thi đua CCB gương mẫu hiến kế, góp công tạo nên sự đột phá trong xây dựng nông thôn mới bằng "Chương trình những tấn xi măng chung sức xây dựng nông thôn mới"; mô hình "Tiếng kẻng an ninh" trong tham gia giữ gìn bảo vệ trật tự an ninh; mô hình "Vì màu xanh trên đảo tiền tiêu"...
Vai trò gương mẫu, những chương trình do CCB tổ chức thực hiện có hiệu quả đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, được Thành ủy, UBND thành phố, các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng khẳng định: Chương trình nào khó khăn, có CCB chung tay vào là khó khăn được tháo gỡ; nó thể hiện truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ: "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành; khó khăn nào cũng vượt qua...".
Với những thành tích đạt được, Hội CCB Hải Phòng đã vinh dự được báo cáo điển hình trong Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 do TƯ Hội CCB Việt Nam tổ chức (tháng 12-2015); được Ban Dân vận TƯ tặng Bằng khen trong Đại hội thi đua Ngành Dân vận toàn quốc; nhiều tập thể và hàng trăm cá nhân đã được TƯ Hội CCB Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Trong hội nghị lần này, Thường trực Hội CCB thành phố khen thưởng 16 tập thể và 33 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2015, và theo Chủ tịch Thành hội-Hồ Luyện thì còn rất nhiều cá nhân trong số 76.000 hội viên xứng đáng được khen thưởng.
Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Thành hội CCB Hải Phòng thật sự tiến thêm một bước về xây dựng Hội TSVM; tạo được cơ sở cho việc quán triệt và góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.
Việt Hưng