Trong thời gian ở thăm, hai đoàn đã thảo luận, ký kết một số nội dung phối hợp hoạt động quan trọng là: Thỏa thuận, hợp tác hữu nghị giữa Hội CCB TP Hải Phòng và Hiệp hội CCB TP Viêng Chăn giai đoạn 2010 – 2015; Hợp đồng hợp tác kinh tế giữa hai Hội và Quy chế thành lập công ty liên doanh...

Hoàng Chính