Xây dựng “Chi hội mẫu” là xây dựng tổ chức hội và đội ngũ cán bộ, hội viên. Các cấp Hội tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được 1.143 cuộc cho trên 21.100 lượt hội viên; có trên 1.780 lượt hội viên dự 86 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tham gia 104 ý kiến về xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự, an sinh xã hội và an toàn giao thông. Đồng thời phối hợp mở 113 lớp giới thiệu các văn bản pháp luật, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội cho gần 2.430 lượt hội viên CCB, CQN. Các chi hội tham gia với công an, quân sự phân công 2.618 lượt hội viên và CQN tuần tra 1.204 cuộc; qua đó phát hiện và ngăn chặn 13 vụ trộm cắp, xử lý 33 trường hợp vi phạm an toàn giao thông; giải tán 30 điểm đánh bạc, 11 vụ đá gà, 17 nhóm thanh niên tụ tập gây mất trật tự công cộng, 14 vụ gây rối, 5 vụ không đăng ký tạm trú, 2 vụ mua bán ma túy; cung cấp cho công an 105 tin về an ninh trật tự, phối hợp giáo dục 87 đối tượng lầm lỗi trong cộng đồng dân cư. Cùng với đó tham gia hòa giải thành công 96/136 vụ mâu thuẫn với các nội dung tranh chấp lối đi, mất đoàn kết, hôn nhân gia đình, vay nợ tiền... góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.
Đề án xây dựng “Chi hội mẫu” thực sự rèn luyện cán bộ, hội viên, đã có 15 hội viên được kết nạp vào Đảng; các chi hội kết nạp 90 hội viên mới. Tỉnh Hội có 121 chi hội được công nhận “Chi hội mẫu” và bổ sung thang điểm lần thứ ba cho phù hợp với tình hình.
Các cấp Hội tổ chức 149 cuộc tuyên truyền về vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới cho gần 3.600 lượt hội viên và CQN. Tính đến quý III-2018, tỉnh Hội thành lập được 404 “CLB môi trường CCB” với 9.845 thành viên. Hội viên hiến 1.500m2 đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp gần 650 triệu đồng, bắc mới và sửa chữa 6 cây cầu; nâng cấp 35.300m đường đal nông thôn; phát quang 78.600m hai bên đường giao thông, làm 176 cột cờ... Các “CLB môi trường CCB” ra quân tổng vệ sinh 48.000m đường giao thông, thu gom 30,7 tấn rác thải, trồng trên 2.700 cây xanh và hoa các loại; vận động 845 gia đình cam kết bảo vệ môi trường. Các cấp Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức 124 cuộc tuyên truyền môi trường cho trên 2.000 lượt thanh niên, học sinh; vận động trên 3.000 hội viên tham gia Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2018”, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường gần 67.000n đường giao thông, thu gom 1,4 tấn rác thải, sửa chữa 39.000m đường đal, bắc 5 cây cầu, trồng trên 6.600 cây xanh.
Các cấp Hội xây dựng Quỹ hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế gần 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, xóa 27 hộ CCB nghèo. Từ các nguồn tài trợ và hội viên quyên góp, tỉnh Hội xóa được 198 nhà tạm cho hội viên. Hội thành lập 1 HTX nông nghiệp hữu cơ có 56 thành viên và 1 Tổ hợp chăn nuôi 12 thành viên, do CCB làm Giám đốc. Ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân CCB - CQN tỉnh Trà Vinh với 42 thành viên.
Tập trung vào hai nội dung xây dựng “Chi hội mẫu” và “CLB môi trường CCB”, tỉnh Hội Trà Vinh tạo bước đột phá mới trong xây dựng tổ chức Hội TSVM, hội viên gương mẫu; xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của chính quyền và nhân dân.
Xương Giang