Các cơ sở phối hợp với công an tổ chức gần 1.700 buổi tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ tài nguyên môi trường cho trên 36.600 lượt hội viên và nhân dân; nhận quản lý 52 đối tượng, đã có 41 trường hợp tiến bộ; tham gia hòa giải thành công 205/291 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; giám sát xây dựng 13 công trình công cộng với 29 lượt hội viên tham gia. Hội chú trọng kiện toàn, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại 454 chi hội, 103 tổ CCB xung kích, 48 tổ nòng cốt trong tôn giáo có các hội viên gương mẫu, có trách nhiệm tham gia. Các tổ nắm tình hình và phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên và nhân dân, dư luận xã hội; đồng thời sẵn sàng làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân, xử lý các tình huống xảy ra. Ngoài ra Hội còn củng cố, duy trì 322 tổ nắm tin và đã cung cấp 227 nguồn tin về an ninh trật tự cho cơ quan chức năng giải quyết. Ngoài ra cơ sở Hội phối hợp với cơ quan quân sự, Đoàn thanh niên tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dân quân tự vệ được 416 buổi có trên 10.400 lượt thanh niên và người dân; tham gia tuyển chọn, vận động thanh niên nhập ngũ 2 đợt đủ chỉ tiêu, chất lượng quy định. Đồng thời tổ chức giáo dục truyền thống 194 buổi cho gần 18.400 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh; tổ chức 19 lần hành quân về nguồn thăm các di tích lịch sử, căn cứ kháng chiến cho 822 hội viên và đoàn viên thanh niên tiêu biểu.
Các cấp Hội tín chấp ngân hàng CSXH 184 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế. Qua kiểm tra 3 Hội trên cơ sở và 6 Hội cơ sở cho thấy vốn vay sử dụng đúng mục đích; công tác quản lý, sổ sách ghi chép có nhiều tiến bộ và chỉ có 0,59% nợ quá hạn. Một số cơ sở thành lập 30 tổ CCB giúp nhau giảm nghèo, vận động được 245 ngày công và 39,340 triệu đồng giúp cho hội viên khó khăn. Các cấp Hội vạn động ủng hộ xây dựng được 57 căn “Nhà đồng đội”, nhà “Đại đoàn kết”, trị giá 2,535 tỷ đồng. Đặc biệt có 12 hội viên thoát nghèo tự xây nhà mới, thể hiện cao tinh thần tự lực cánh sinh.
Các cấp Hội tổ chức 1.380 buổi tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cho trên 39.300 lượt hội viên và nhân dân. Đồng thời vận động hội viên và bà con tham gia 420 ngày công lao động, ủng hộ 67 triệu đồng, bắc mới và sửa chữa 11 cây cầu; gia cố 8 cống đập và 1,5km đê bao ngăn lũ; tu sửa 17,7km đường giao thông nông thôn; nạo vét 26,9km cống rãng, kênh nội đồng… Riêng hội viên CCB hiến 1.685m2 đất để làm các công trình công cộng của địa phương. Đặc biệt Hội hoàn thành 96 công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, đưa vào sử dụng, khai thác mang hiệu quả thiết thực, được nhân dân hoan nghênh.
Mỗi kỳ đại hội Đảng là một đợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng toàn dân, là một bước phát triển mới về sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động của toàn xã hội trong đó có Hội CCB, mà Tỉnh hội Tiền Giang đang tích cực dẫn đầu.
Xương Giang