Khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 389.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động quán triệt, triển khai sớm nhiệm vụ công tác Hội năm 2023; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Hội cơ sở tham gia hòa giải thành 290/363 vụ tranh chấp dân sự (đạt 79,89%); tham gia bồi dưỡng 25 quần chúng ưu tú, giới thiệu kết nạp 20 đảng viên (trong đó có 03 CCB, 04 cựu quân nhân); đăng ký và thực hiện 34/172 công trình "Dân vận khéo" và 485/1.026 công việc "Dân vận khéo". Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"; vận động xây dựng 16 căn nhà cho hội viên còn khó khăn về nhà ở, 10 căn nhà Đại đoàn kết; hội viên vươn lên tự xây dựng 04 căn nhà đạt "3 cứng".

Hội cơ sở cung cấp 518 tin về an ninh trật tự, qua đó lực lượng Công an bắt 108 đối tượng, tạm giữ 37 xe gắn máy, 05 điện thoại di động, hơn 19 triệu đồng; xử phạt hơn 35 triệu đồng. Tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự 3.419 cuộc, với 7.610 lượt hội viên. Qua đó, đã nhắc nhở 654 trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, 47 quán giải khát bán quá giờ quy định, giải tán 69 nhóm với 81 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, vận động tháo gỡ vật che khuất tầm nhìn; nhận quản lý, cảm hóa 36 đối tượng theo Nghị định số 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ và 29 đối tượng theo Nghị định số 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ...

Bên cạnh đó, Hội CCB phối hợp với Đoàn Thanh niên và các đoàn thể giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên và học sinh; tổ chức tổng vệ sinh, viếng nghĩa trang, giao lưu văn hóa, văn nghệ và về nguồn tham quan các di tích lịch sử...

Đến nay, Hội CCB tỉnh Tiền Giang có 25.731 hội viên (trong đó, có 5.896 đảng viên, 1.515 hội viên nữ). Hội CCB tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của phong trào thi đua "CCB gương mẫu"; củng cố kiện toàn các cụm thi đua, xây dựng quy chế làm việc, duy trì chế độ kiểm tra, chấm điểm, đưa phong trào thi đua đi vào thực chất, hiệu quả.

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết 389 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh về xây dựng quỹ Hội, giai đoạn 2018 - 2023, kết quả cho thấy về ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động vượt khó, khắc phục khó khăn của tổ chức cơ sở Hội và hội viên CCB có bước chuyển biến tốt, tạo được sự đoàn kết, gắn bó giữa tổ chức Hội với hội viên. Giúp cho cán bộ, hội viên CCB, nhất là những CCB thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nguồn vốn để hỗ trợ trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế gia đình, có điều kiện giải quyết những nhu cầu cần thiết, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Việc xây dựng quỹ Hội hiện nay là mô hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Hội CCB tỉnh. Từ năm 2018 đến tháng 5/2023, Quỹ Đồng đội thu lũy kế hơn 19,8 tỷ đồng, hội viên đã mượn hoặc vay là 26.879 lượt, với tổng số tiền là hơn 45,6 tỷ đồng; Quỹ Tình nghĩa thu lũy kế 5,6 tỷ đồng, đã chi cho các hoạt động tình nghĩa hơn 5,3 tỷ đồng, hiện còn 254 triệu đồng; thực hiện "Góp vốn xoay vòng" có 12.431 hội viên tham gia.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (khóa VI) nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Ban Chấp hành đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh (khóa VII), nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, tặng Bằng khen cho 38 tập thể và 23 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 389 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh giai đoạn 2018 - 2023.

Văn Thảo