Mô hình nuôi ếch của thương binh CCB Đoàn Xuân Tú, thôn Tam Đồng, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải.

Ngay từ đầu năm 2019, Thường trực Hội CCB tỉnh Thái Bình quán triệt, triển khai đến cơ sở thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Cả 8 huyện, thành phố trong tỉnh đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH cùng cấp tổ chức tập huấn cho 730 lượt cán bộ Hội cơ sở xã, phường, thị trấn; 100% tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TKVV) do Hội quản lý về nghiệp vụ vay vốn, công tác kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn... Toàn tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát 499 lượt đối với tổ chức Hội trực thuộc, Hội cơ sở và các tổ TKVV do Hội quản lý.

Các cấp Hội phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH củng cố, sắp sếp lại tổ, để nâng cao chất lượng hoạt động. Cán bộ Hội được phân công phụ trách hoạt động vay vốn tham gia đầy đủ các phiên trực giao dịch, giao ban hàng tháng với cán bộ ngân hàng tại điểm giao dịch. Từ đó kịp thời nắm bắt những nội dung, văn bản mới; những khó khăn vướng mắc trong thực hiện ở cơ sở để có biện pháp tháo gỡ. Đồng thời tuyên truyền, vận động mọi thành viên trong tổ tham gia gửi tiền tiết kiệm qua tổ đạt 100%.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và phối hợp nên dư nợ vốn vay do CCB quản lý tăng trưởng nhanh. Tính đến tháng 8-2019, tỉnh Hôi đã có 265/286 cơ sở Hội xã, phường, thị trấn trong tỉnh nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH (đạt 92,6%) cho 14.208 khách hàng vay vốn, thông qua 465 tổ TKVV với tổng dư nợ là 414,567 tỷ đồng (tăng 18,135 tỷ đồng so với tháng 12-2018). Nợ quá hạn 466 triệu đồng (bằng 0,11%).

Nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH được đầu tư trên nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Nhưng chủ yếu các hộ sử dụng để phát triển chăn nuôi; cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản theo mô hình VAC mang lại kết quả thiết thực. Đặc biệt chương trình vốn vay nước sạch, vệ sinh môi trường góp phần quan trọng giúp hộ vay nâng cao đời sống vật chất, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hoàn thành cơ bản tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn Hội có 85.568/86.555 hộ gia đình hội viên CCB đã đấu nối sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 98,86%. Trong đó T.P Thái Bình và 2 huyện Vũ Thư, Kiến Xương có tỷ lệ hộ CCB đấu nối sử dụng nước sạch đạt 100%.

Đoàn Duy Tuyên