Đồng chí Hồ Thanh Tự - Chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trì Hội nghị. Ảnh Văn Ký

Ngày 3-3, Hội CCB tỉnh Quảng Trị  tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các đại biểu dự Hội nghị nhất trí cao về chủ trương sửa đổi Luật Đất đai; đồng thời đã tập trung lấy ý kiến về một số nội dung trọng tâm của Luật như:

1. Cấp GCNQSDĐ cho người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nên làm rõ quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác của vợ và chồng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã cấp. Hiện nay nhiều trường hợp giấy tờ nhà đất lại chỉ đứng tên chồng hoặc tên vợ vậy có phải cấp đổi không?. Hay là giữ nguyên như luật cũ?.

Đề nghị, trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi tên của vợ hoặc chồng thì phải thực hiện thủ tục cấp đổi sang ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

2. Điều 5 về sở hữu đất đai, dự thảo quy định người sử dụng có ghi: “Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dung đất theo quy định của Luật này” là chưa đủ, chưa thống nhất vì: Điều 6 về Người sử dụng đất (mục 2 ghi Hộ gia đình và cá nhân trong nước). Như vậy Hộ gia đình và người sử dụng đất hoàn toàn khác nhau. Thực tiễn cho thấy đối với các giao dịch mà trên hồ sơ địa chính hoặc trên GCNQSDĐ có ghi chủ sử dụng đất là “Hộ gia đình” dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh, nhiều trường hợp không đủ căn cứ xác định tại thời điểm Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ thì hộ gia đình có những nhân khẩu nào? Những nhân khẩu này có đóng góp vào việc hình thành nên quyền sử dụng đất hay chỉ đơn thuần là có tên trong hộ khẩu gia đình thì được xác lập quyền sử dụng đất theo hộ?, có những cháu còn rất nhỏ có tên trong hộ khẩu nay thay đổi chủ sở hữu đất phải nhiều người ký, thủ tục mất rất nhiều thời, phiền hà cho người dân.  

Đề nghị, Phương án 1: Tại thời điểm hộ gia đình được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ thì người được ghi nhận là đồng chủ sử dụng đất đó phải có đóng góp nhất định vào việc hình thành nên quyền sử dụng đất hoặc phải được các nhân khẩu khác trong gia đình (những người có công sức tạo lập nên quyền sử dụng đất) đồng ý bằng văn bản.

Phương án 2: Bỏ cấp cấp GCNQSDĐ cho Hội gia đình.

3. Các đại biểu cũng đề xuất, Chương IV, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chương này quá rộng, dễ bị lợi dụng, vì vậy Luật Đất đai (sửa đổi) lần này cần phải quy định chặt chẽ hơn để ngăn chặn tình trạng này.

Cụ thể việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có thể được điều chỉnh do biến đổi bất thường của tình hình kinh tế xã hội làm hạn chế nguồn lực thực hiện; hoặc do phát triển của khoa học công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất…như vậy là quá rộng. Thực trạng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất những năm qua thường xuyên bị điều chỉnh, thiếu ổn định, trong đó, không ít trường hợp có lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân.

Đề nghị, Ban soạn thảo quy định chặt chẽ nội dung này, thẩm quyền thay đổi quy hoạch cấp tỉnh phải được cơ quan quy hoạch cấp quốc gia cho phép và thẩm quyền thay đổi quy hoạch cấp quận/huyện phải do cấp tỉnh quyết định; về quy định việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất thực hiện ở 3 cấp gồm quốc gia, tỉnh, huyện; tiến hành từ trên xuống là chưa hợp lý.

Đề nghị, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải làm từ dưới lên mới sát thực tế và khả thi.

4. Đề nghị, đưa vào Luật quy định về quỹ đất cho những người vô gia cư, trường hợp bị thiên tai, do con người tạo ra (vỡ đập nhân tạo, hồ chứa nước…). Những trường hợp này thì ai cấp GCNQSD?.

Được xác định là hoạt động thiết thực, nhằm góp phần phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của CCB, CQN, tạo sự đồng thuận trong các tổ chức Hội về việc đề nghị Ban soạn thảo hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Kết luận Hội nghị, Thường trực Hội CCB tỉnh biểu dương các cấp Hội từ chi Hội, Hội cơ sở đến cấp tỉnh đã tham gia các hội thảo, hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và giao cơ quan tiếp thu, tổng hợp để gửi tới các cơ quan chức năng.

Lê Phước Thọ