Đại tá Huỳnh Cao Thiện - Chủ tịch Hội CCB tỉnh ôn lại truyền thống vẻ vang của quân và dân Quảng Nam qua 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, trong đó có sự đóng góp to lớn của các me, các chị, tô thắm truyền thống “Quảng Nam trung dũng, kiên cường”. Toàn tỉnh có trên 15.000 Mẹ VNAH, cao nhất so với cả nước. Tiểu biểu có Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ với 11 người con, cháu, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Hiện nay, tỉnh có trên 5.000 CCB nữ, nhiều năm qua, hàng nghìn chị em tham gia cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, đồng thời nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Phát biểu tại buổi gặp măt, đồng chí Phan Việt Cường bày lòng biết ơn với những cống hiến, hy sinh của các mẹ, các chị trong những năm tháng chiến tranh và ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh tập trung giúp đỡ, hỗ trợ 2.000 hộ hội viên CCB nghèo, trong đó có 140 hộ CCB nữ, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh xóa hết hộ CCB nghèo.
Tại buổi gặp mặt, Quân khu 5 đã trao tặng số tiền 210 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho CCB nghèo, UBND và Hội CCB tỉnh tặng quà cho Mẹ VNAH, 5 nữ anh hùng LLVTND, 15 nữ CCB có hoàn cảnh khó khăn.
Nguyễn Phát