Các cấp Hội thường xuyên chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn cho CCB nắm bắt được những chính sách ưu đãi, hỗ trợ về vốn, việc làm thông qua các tổ tiết kiệm vay vốn giúp cho CCB nghèo vay được các nguồn vốn ưu đãi vào sản xuất kinh doanh. Tính đến hết tháng 6-2016, toàn Hội có 432 tổ tiết kiệm vay vốn với 12.630 hộ vay, dư nợ hơn 344 tỷ đồng, hầu hết các hội viên đều sử dụng vốn vay vào mục đích sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Nhờ đó, hàng nghìn hộ nghèo đã thoát nghèo, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu. 5 năm qua đã hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 12,23% (năm 2011) xuống còn 4,42% (năm 2015); đến nay đã có 7,55% số xã, phường, thị trấn không còn hội viên CCB nghèo. Tỷ lệ hộ khá và giàu tăng lên nhiều so với giai đoạn trước.
Phong trào CCB thi đua làm kinh tế giỏi đã phát huy hiệu quả tốt. Tính đến nay, Hội CCB tỉnh Quảng Bình có 1.139 gia trại, 101 trang trại, 85 HTX, 116 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và 132 doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và đóng góp vào ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Tiêu biểu là mô hình của các CCB Nguyễn Xuân Thiết (Tuyên Hóa), Nguyễn Văn Hòa (Đồng Hới), Nguyễn Văn Quy (Ba Đồn), Võ Xuân Huề (Bố Trạch), Ngô Minh Phiện (Lệ Thủy), Đặng Xuân Lệ (Quảng Trạch), Nguyễn Văn Xứng (Quảng Ninh), Cao Văn Hường (Minh Hóa), Lê Quang Nam (khối DN)…
Cùng với việc phát triển các mô hình kinh tế, các cấp Hội đã động viên hội viên tham gia phong trào xây dựng NTM. Nhiều hội viên và gia đình CCB đã tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, trường học... Đến hết tháng 6-2016, hội viên CCB đã hiến 23.309m2 đất, trồng được gần 400.000 cây các loại, ủng hộ hơn 2.600 triệu đồng, đóng góp 9.662 ngày công xây dựng NTM.
Phong trào CCB xóa đói, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã tạo động lực lớn thu hút hội viên vào Hội ngày càng đông. 5 năm qua, mỗi năm có trên 98,8% tổ chức Hội đạt TSVM, hơn 38% đạt TSVM xuất sắc; 98% hội viên được công nhận "CCB gương mẫu", 97,3% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa...
Bài và ảnh: Lê Anh Thi