• Hơn 2.500 cán bộ, hội viên CCB giữ cương vị lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.
  Hội CCB tỉnh Quảng Bình hiện có hơn 8.000 cán bộ, hội viên giữ các cương vị lãnh đạo ở địa phương, trong đó có gần 300 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh.
  Trong công cuộc đổi mới, các thế hệ CCB của tỉnh đã kế thừa và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực xây dựng tổ chức Hội TSVM, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.
  Nhất là trong dịp Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, lực lượng CCB nói chung và CCB là cán bộ đương nhiệm nói riêng đã phát huy vai trò gương mẫu trong công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao tại Hội nghị CCB là cán bộ giữ cương vị chủ chốt từ cơ sở đến cấp tỉnh.
  Ở vị trí công tác nào các CCB cũng nêu cao vai trò gương mẫu, đặc biệt là trong đấu tranh chống tiêu cực; tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; có những đóng góp tích cực trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; vận động hội viên gương mẫu trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong các đợt sinh hoạt chính trị; góp ý vào các Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp và Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó có nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng tốt.
  Các CCB giữ cương vị lãnh đạo các doanh nghiệp bằng ý chí nghị lực người lính đã vươn lên trong sản xuất-kinh doanh giỏi, ngày càng có nhiều mô hình làm kinh tế có hiệu quả, thể hiện lòng trung thành, bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất cách mạng. Từng đồng chí đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đối với công việc được giao. Bằng tâm huyết, uy tín và sự gương mẫu, CCB là đảng viên ở khối 487 đã động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần đáng kể vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp…
  Chính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm cao các CCB đã dành được sự tín nhiệm cao ở cơ sở. Trong dịp Đại hội Đảng các cấp, nhiều CCB đã được Đại hội bầu vào cấp ủy. Tính đến nay, Hội CCB Quảng Bình đã có hơn 2.500 cán bộ, hội viên giữ cương vị lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới; trong đó có 1.545 đồng chí làm Bí thư chi bộ, 950 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở, 105 Bí thư và 137 Phó bí thư Đảng bộ.
  Tại hội nghị CCB là cán bộ đương nhiệm cấp tỉnh, với sự tham gia của trên 200 đại biểu CCB, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài-Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen ngợi và biểu dương những kết quả đáng ghi nhận của lực lượng CCB Quảng Bình nói chung, cán bộ CCB đương nhiệm nói riêng đã tích cực trong công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, đặc biệt đã góp phần vào sự thành công của đại hội Đảng cấp huyện đến cơ sở.
  Điển hình như Hội CCB huyện Lệ Thủy, ngày từ cuối tháng 10-2014, Thường trực Hội CCB huyện đã hướng dẫn Hội CCB cấp cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Từ tháng 12-2014 đến những tháng đầu năm 2015, Hội CCB cấp cơ sở tổ chức Hội nghị CCB đương nhiệm nhằm xây dựng ý thức của hội viên CCB đang giữ các chức vụ đảng, chính quyền... nêu cao trách nhiệm, tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Hội đã tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Thường vụ huyện ủy và các cấp ủy đảng về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung, quy trình tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp. Các hội viên là cán bộ đương nhiệm thảo luận xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các quy định của Đảng về các bước tiến hành và quy định về công tác nhân sự Đại hội; trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương, ngành, lĩnh vực nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo để chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, phát triển; tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo.
  Toàn huyện đã có 366 đảng viên là hội viên CCB trúng cử cấp ủy tại các chi bộ, 124 trúng cử UVBCH Đảng bộ cơ sở; trong đó có 297 là bí thư và phó bí thư chi bộ, 33 bí thư và phó bí thư Đảng ủy cơ sở; 68 đảng viên là CCB được bầu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
  Xuân Vui