Mô hình nuôi cá lồng trên sông Son mang lại nguồn thu nhập khá cho giáo dân xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.

Với sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội… công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả tốt, các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tích cực tham gia lao động, sản xuất, xây dựng quê hương.

Quảng Bình có 59/159 xã, phường, thị trấn có đồng bào có tôn giáo, số giáo dân chiếm gần 12% dân số toàn tỉnh; một số địa phương tình hình an ninh tôn giáo có thời điểm rất phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình đó, Hội CCB chủ động đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu giữ gìn an ninh trật tự” kết hợp với thực hiện mô hình “CCB gương mẫu xây dựng xứ, họ đạo bình yên”; trong đó, mỗi Hội cơ sở vùng đồng bào có đạo lựa chọn 1 - 2 chi hội để làm điểm xây dựng mô hình, với nội dung “7 tốt đời, 3 đẹp đạo” (7 tốt đời: Phát triển kinh tế tốt, nếp sống tốt, trật tự xã hội tốt, giáo dục và y tế tốt, chương trình dân số tốt, bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ công dân tốt; 3 đẹp đạo: Đẹp trong đạo đức lối sống, đẹp trong tinh thần bác ái, yêu nước, đẹp trong nếp sống văn hóa).

Thời gian qua, đại đa số tín đồ đã chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, sống “tốt đời đẹp đạo”, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Để góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị ở cơ sở, Đảng đoàn và Thường trực Hội CCB tỉnh chủ động lãnh đạo, chỉ đạo Hội CCB các cấp trong tỉnh tích cực bám nắm cơ sở, đặc biệt chú trọng với các xã tập trung đông giáo dân và có tình hình nổi cộm.

Các cấp Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thường xuyên quan tâm, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở các cấp… từ đó, tạo sự lan tỏa, thu hút nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào, các cuộc vận động, đóng góp xây dựng quê hương.

Hiện nay, Hội CCB tỉnh có gần 3.000 hội viên theo đạo Thiên chúa, trong đó có 148 người là cán bộ CCB cấp cơ sở đến chi hội. Đây là lực lượng quan trọng trong công tác vận động CCB và quần chúng về giữ gìn an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo

Từ những kinh nghiệm rút ra sau việc sơ kết 1 năm thực hiện việc xây dựng mô hình, đến nay Hội CCB tỉnh triển khai đến hầu hết các cơ sở Hội thuộc vùng đồng bào có đạo trong tỉnh. Đồng thời, thực hiện sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội CCB tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Bố Trạch và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khảo sát tình hình, xây dựng kế hoạch công tác vận động đồng bào có đạo xứ Hà Lời, xã Sơn Trạch.

Mô hình “CCB gương mẫu xây dựng xứ, họ đạo bình yên” được duy trì và phát huy tốt ở các cấp Hội trong tỉnh, trong đó điển hình là Hội CCB các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa, Quảng Ninh… đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và CCB được nâng lên, thấy được trách nhiệm trong xây dựng khu dân cư, đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc. Cộng đồng dân cư phát huy được tinh thần đoàn kết, chủ động tham gia các phong trào thi đua, tích cực xây dựng khu dân cư đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện ngày càng tốt hơn mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, đời sống kinh tế, văn hóa ở các xứ, họ đạo nhiều chuyển biến. Nhiều hộ giáo dân đã chuyển dịch nhanh cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp với nhu cầu thị trường hàng hóa, đem lại thu nhập cao; cơ cấu kinh tế có thay đổi tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị dịch vụ, sản xuất công nghiệp.

Các xứ, họ đạo còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao dân trí trong giáo dân, nhất là vào những dịp như Giáng sinh, chầu lượt, tết Trung thu… tổ chức tuyên dương và trao quà cho học sinh, sinh viên có kết quả học tập tốt… Ngoài ra, người dân có đạo cũng thể hiện trách nhiệm công dân qua việc tham gia cũng cố chính quyền, xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn, khu dân cư an toàn; xây dựng và củng cố mối đoàn kết lương - giáo.

Mai Phương