Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 cho Hội CCB tỉnh Nghệ An.

Cách đây 30 năm, ngày 14-3-1990, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh quyết định thành lập Hội CCB tỉnh Nghệ Tĩnh. Năm 1991, do yêu cầu chia tách tỉnh Nghệ Tĩnh thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; các cơ quan Đảng, tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị tương ứng cũng được chia tách. Theo đó, Hội được tách ra thành Hội CCB tỉnh Nghệ An và Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh.

Từ ngày đầu thành lập, trên quê hương Nghệ An những đồng chí đã rời quân ngũ nhiều năm, các tướng lĩnh lão thành tuổi cao, những anh, chị tham gia các lực lượng vũ trang qua các thời kỳ hăng hái tham gia Hội. Tổ chức Hội nhanh chóng được phát triển khắp nơi trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội ngày càng phát triển vững chắc cả về số lượng và chất lượng. Ngày đầu Hội có 33.000 hội viên, đến nay hơn 176.000 CCB sinh hoạt tại 747 tổ chức Hội cơ sở xã, phường, thị trấn và khối 487. Các tổ chức Hội và cán bộ, hội viên luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội, các cấp Hội và cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Thể hiện rõ nhất là: Các cấp Hội tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch. Triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của T.Ư, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng nghìn hội viên ưu tú được xét kết nạp Đảng, góp phần nâng cao tỷ lệ lãnh đạo ở cơ sở, xóa các “điểm trắng” không có đảng viên ở các thôn, bản làng vùng sâu, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hội viên CCB có năng lực và uy tín cao được bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp. Chỉ tính nhiệm kỳ (2015-2020) toàn Hội có 9.482 cán bộ, hội viên đảm nhiệm các cương vị công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Đại bộ phận các đồng chí phát huy vai trò nòng cốt, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị khác của Đảng; của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời cử cán bộ, hội viên tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở, nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh vùng đặc thù; xây dựng tình làng nghĩa xóm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ, hội viên luôn phát huy dám nghĩ, dám làm, nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực và sự giúp đỡ cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với CCB trong giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, đóng góp phát triển địa phương và đất nước. Hiện tỉnh Hội có 553 doanh nghiệp, 114 HTX, 1.415 trang trại, 5.173 gia trại do CCB làm chủ. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao, thu hút 29.731 lao động trên địa bàn. Trong 5 năm (2014-2019), Hội xóa 2.326 căn dột nát cho CCB nghèo. Đến nay Hội còn 2,1% hộ nghèo; 175 xã, phường, thị trấn; 11 huyện, thành, thị cơ bản không còn hộ CCB nghèo.

Nhà máy Thuỷ điện Xỏng Con (huyện Tương Dương) do (CCB Nguyễn Đình Hạnh làm Giám đốc) Công ty TNHH Hoà Hiệp thi công.

Các cấp Hội phối hợp chặt với chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và đoàn thể các cấp trong tham gia các phong trào, các cuộc vận động như: Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB tham gia xây dựng nông thôn mới”. Có 23.803 gia đình cán bộ, hội viên hiến 856.977m2 đất; 11.807 hội viên tham gia 366.102 ngày công; đóng góp 93,5 tỷ đồng; hiến tài sản trên đất trị giá 55,9 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương và xây dựng các công trình phúc lợi... góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM, tạo diện mạo mới ngày một khang trang hơn, giàu đẹp hơn.

Với trách nhiệm, uy tín và tình cảm của thế hệ đi trước, Hội chủ động cùng Đoàn Thanh niên và các đoàn thể làm tốt giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng; xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Hoạt động đối ngoại nhân dân thường xuyên được Hội quan tâm, mở rộng. Nhất là thực hiện có hiệu qủa Chương trình phối hợp giữa Hội CCB tỉnh với Hiệp Hội CCB tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa 2 Hội CCB, lãnh đạo, chính quyền, nhân dân 2 tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng ta.

Với những thành tích đạt được trong 30 năm qua, Hội CCB tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba (2014); 3 Huân chương Lao động (hạng Nhất 2009, hạng Nhì 2005, hạng Ba 1999); Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Cờ thi đua (2014, 2018); Bộ Công an tặng Cờ thi đua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (2017); T.Ư Hội tặng 3 Cờ thi đua (2014, 2017, 2019); hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhận được lãnh đạo các cấp khen thưởng và tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Phấn khởi và tự hào trước sự trưởng thành lớn mạnh của Hội. Trong giai đoạn tới, các thế hệ CCB trên quê hương Bác Hồ nguyện đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện xứng đáng là lực lượng chính trị “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Nguyễn Đình Minh - Uỷ viên Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An