**
Làm tốt công tác tuyên truyền vận động**
Các cấp Hội đã tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của địa phương về xây dựng NTM. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban xây dựng NTM về xây dựng quy hoạch, kế hoạch, lộ trình, quy trình, hạng mục xây dựng NTM ở cơ sở. Tổ chức vận động CCB và nhân dân tham gia thực hiện nội dung của từng tiêu chí. Cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện, tiên phong đi đầu trong hiến kế, hiến công, hiến đất và tài sản trên đất; đăng ký xây dựng các công trình và tích cực vận động nhân dân tháo gỡ những khó khăn dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất theo Chỉ thị 08/CT của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Toàn tỉnh Hội đã tổ chức 1.386 hội nghị triển khai với 68.816 lượt người tham gia; ban hành 502 văn bản, Nghị quyết, chỉ thị; 704 kế hoạch, hướng dẫn thực hiện và 502 văn bản khác. Tổ chức tập huấn được 1.060 lớp cho 52.101 lượt cán bộ, hội viên tham gia về xây dựng NTM. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng như: Đài PTTH, Báo Nghệ An, Báo CCB Việt Nam, tờ tin CCB Nghệ An và đài PTTH các huyện, thị, thành phố có nhiều tin, bài, phóng sự chuyên đề về CCB tham gia xây dựng NTM. Tổ chức cho 160 cán bộ cơ quan Hội CCB các cấp tỉnh, huyện, xã đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng NTM ở 2 xã Sơn Thành (huyện Yên Thành) và Nghi Liên (TP. Vinh).

Những kết quả bước đầu
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, hội viên, phong trào thi đua của Hội CCB tỉnh Nghệ An bước đầu đã thu được những kết quả tốt. Toàn tỉnh Hội đã có 39.001 hội viên hiến đất với tổng diện tích trên 2,1 triệu mét vuông, gần 530 nghìn ngày công và 753 tỷ đồng bằng tài sản hoa màu trên đất và giá trị các công trình cơ sở hạ tầng như xây dựng 940km đường giao thông nông thôn, 548,5km kênh mương thủy lợi và 842 các loại công trình khác. Những đơn vị tiêu biểu là Hội CCB các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Nghi Lộc, Anh Sơn, Thanh Chương, TX. Hoàng Mai… và nhiều cá nhân điển hình như: CCB Trần Văn Hào (xã Lĩnh Sơn-Anh Sơn ), Nguyễn Hữu Thục (Quỳnh Liên-TX. Hoàng Mai), Nguyễn Công Trứ, Lê Văn Hòa (xã Bình Sơn-Anh Sơn), Vi Văn Thành (xã Mường Nọc-Quế Phong)…
Để giúp CCB và nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, toàn tỉnh Hội đã tiếp cận vốn vay của Ngân hàng CSXH có dư nợ đến tháng 7-2015 là 1.232.239 triệu đồng; vốn T.Ư Hội CCB (vốn 120) để giải quyết việc làm 1.276 triệu đồng. Vốn vay các tổ chức tín dụng khác 119.824 triệu đồng. Quỹ nội bộ Hội giúp nhau phát triển kinh tế 90.071 triệu đồng; giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo từ 8,26% (2011) xuống 4,18% (12-2014). Đồng thời huy động công sức và tiền của giúp xây dựng 320 căn nhà tình nghĩa, xóa 625 nhà tạm...

Một số kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện
Hội nghị đã có nhiều tham luận được các đại biểu là những cán bộ, hội viên ở cơ sở trực tiếp chỉ đạo và triển khai thực hiện, các ý kiến đều tập trung nhấn mạnh: Phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, coi trọng và thường xuyên đổi mới phương pháp tuyên truyền, có sức thuyết phục, sát với đối tượng. Làm cho cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu rõ mục đích lâu dài xây dựng NTM là nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ở nông thôn nhưng phải bằng nội lực của nhân dân là chính và do nhân dân là chủ thể.
Luôn động viên và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đề cao tính chiến đấu, tính gương mẫu của CCB, đồng thuận, chung sức đồng lòng, thực sự đi đầu trong những vấn đề khó khăn vướng mắc tiên phong trong hiến kế, giải tỏa mặt bằng, hiến đất, đóng góp công sức tiền của vào công cuộc xây dựng NTM. Chăm lo xây dựng Hội thật sự trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao, có đội ngũ cán bộ thực sự có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng-Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà rất tự hào về lực lượng CCB Nghệ An, những người đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, giờ đây trong thời bình các CCB vẫn tiếp tục đóng góp công sức, tiền của vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh nhà, đặc biệt là trong phong trào “ CCB gương mẫu chung sức đồng lòng xây dựng NTM “. Nhiều cán bộ, hội viên đã gương mẫu đi đầu trong hiến kế, hiến đất và giải phóng mặt bằng. Không những động viên gia đình, con cháu, dòng họ cùng tham gia tích cực mà còn kiên trì tuyên truyền vận động bà con nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng NTM của tỉnh. Thời gian tới mong các cấp Hội tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ để cùng với Đảng bộ và nhân dân đưa phong trào xây dựng NTM ở Nghệ An có chiều sâu, chất lương hiệu quả cao hơn nữa…
Bài và ảnh: Anh Thi-Đức Đạo