Lãnh đạo Tỉnh và lãnh đạo T.Ư Hội chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 20 và 21-9, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam. Dự Đại hội có các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành tỉnh Lạng Sơn; Trung tướng Vi Văn Mạn – nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Chính ủy Quân khu 1; các tướng lĩnh hiện đang sinh sống trên địa bàn Tỉnh và 200 đại biểu đại diện cho 35 nghìn hội viên trong Tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị và các tham luận tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn đã đoàn kết, nỗ lực, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nổi bật là:

Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Nghiêm túc tổ chức  quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chính quyền địa phương với 93,9% hội viên tham gia học tập. Toàn Hội có 10.579 hội viên là đảng viên, chiếm 29,6% tổng số hội viên - là lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Cán bộ, hội viên đã tham gia hàng nghìn ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo văn kiện các đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; có 1393 đồng chí được bầu vào cấp ủy các cấp. Trong đó có 1013 đồng chí tham gia cấp ủy chi bộ, góp phần quyết định sức mạnh lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; là cầu nối gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, có 100% hội viên đi bầu cử. Có 774 cán bộ, hội viên CCB trúng cử vào HĐND các cấp. Trong đó có 5 đại biểu HĐND tỉnh, 18 đại biểu HĐND huyện và 751 đại biểu HĐND xã. Cũng ở cấp cơ sở, với 2.608 hội viên tham gia các tổ hòa giải, tham gia hòa giải thành 1.828 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát huy tinh hần tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật. Đã tổ chức lồng ghép 45 lớp tập huấn cho 1.962 lượt hội viên về kiến thức KHKT nuôi trồng, kinh doanh. Để giúp hội viên vay vốn ưu đãi, phát triển kinh tế, các cấp Hội đã nhận ủy thác vay vốn của Ngân hàng CSXH 750 tỷ đồng (chỉ tiêu là 500 tỷ đồng). Vốn vay được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không xâm tiêu. Công tác xây dựng quỹ Hội đạt kết quả tốt với tổng quỹ Hội đạt 16,3 tỷ đồng, chủ yếu cho hội viên nghèo vay không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình.

Toàn cảnh Đại hội

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Coid-19, Hội vẫn phát triển thêm được 98 mô hình kinh tế. Toàn Hội hiện có 1.254 mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả. Từ những nguồn kinh phí hỗ trợ và sự hỗ trợ vật liệu, ngày công của hội viên, Hội đã xóa được 255 nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với những việc làm trên, tỉ lệ hộ CCB nghèo hàng năm giảm 2,37%.

Trong tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào, thực hiện các chương trình phối hợp ở địa phương, Hội CCB đã thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực thực hiện. Nhất là với phong trào xây dựng nông thôn mới và toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện tốt quy ước, hương ước của địa phương; nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Bình quân hàng năm có 88,9% hộ hội viên CCB đạt “Gia đình văn hóa”.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Trong đại dịch Covid-19, có 4.500 hội viên tham gia Tổ Covid cộng đồng trên các tuyến phòng, chống dịch. Đóng góp ủng hội 1,19 tỷ đồng, 5 tấn gạo, 5,000 khẩu trang; ủng hộ Chương trình triệu phần qua tiếp sức đồng bào khó khăn do dịch được 201 triệu đồng…

Các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Bộ CHQS, Bộ CHBĐ Biên phòng xây dựng thế trận QP toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia và giữ vững ANCT, TTAT xã hội trên địa bàn tỉnh. Hàng năm có trên 2.800 lượt hội viên tham gia diễn tập, huấn luyện quân sự,  tuần tra bảo vệ đường biên… Có 100% hội viên ký cam kết chấp hành Luật giao thông, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ VI vừa qua, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức CTXH tham gia bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước, Chủ nghĩa AHCM cho thế hệ trẻ và tích cực tham gia công tác đối ngoại nhân dân.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam, các bộ, ngành T.Ư và UBND tỉnh Lạng Sơn tặng 3 Cờ Thi đua và 12 Bằng khen trên các mặt công tác.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 họp phiên đầu tiên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn và Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam – Khuất Việt Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của toàn thể cán bộ, hội viên CCB tỉnh Lạng Sơn trong nhiệm kỳ 2017-2022. Những kết quả hoạt động của Hội đã góp phần tích cực xây dựng kinh tế, xã hội, QP-AN của Tỉnh, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cự tham gia thực hiện tốt các chương trình, phong trào thi đua của T.Ư Hội và Tỉnh phát động và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đề nghị Đại hội tiếp tục quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, T.Ư Hội trong xác định phương hướng, nhiệm vụ và xây dựng Chương trình toàn khóa, nhiệm kỳ 2022-2027. Tập trung vào các nhiệm vụ: Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức CTXH, tham gia tích cực các chương trình, phong trào thi đua phát triển KTXH, QPAN ở địa phương. Nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế; khuyến khích nhân rộng các mô hình kinh tế. Xây dựng Hội vững mạnh, phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng; nâng cao nhận thức, kỹ năng công tác Hội đội ngũ cán bộ cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Hội.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội 

Đại hội đã bầu 22 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 và 5 đại biểu đi dự Đại Hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII với số phiếu tín nhiệm rất cao. Đồng chí Nguyễn Văn Quân tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

                                                                                      Vũ Quang Huy