Năm 2011 tình hình chung có nhiều khó khăn, nhưng Hội CCB Khánh Hòa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: 179 tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh(98,8%), Hội viên gương mẫu có 14.396 (98,7%), đã tập hợp được 14.332 CQN của 111(100%) tổng số xã – phường – thị trấn. Toàn Hội thể hiện sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm cao, nắm bắt kịp thời tình hình, tham mưu cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo và chỉ đạo có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, kinh tế, xã hội và quốc phòng tỉnh nhà. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ chung năm 2012 là: tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vận động các thế hệ CCB nêu cao tinh thần vượt khó, đoàn kết, chủ động sáng tạo, tham gia có chất lượng các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương. Đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Triển khai đồng bộ công tác tổ chức, tạo không khí dân chủ trong sinh hoạt Hội CCB các cấp, tiến tới đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2012 – 2017 thành công tốt đẹp.

Trần Công Thi