Bây giờ, Đại tá Trần Hưng Thịnh là một cán bộ chủ trì. Hai cương vị khác nhau nhưng cùng chung khí thế “thần tốc” và đại thắng năm xưa. Anh lại cùng Ban chấp hành, Ban Thường vụ chỉ đạo các cấp Hội tổ chức Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trên các lĩnh vực công tác. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội CCB tỉnh Hải Dương đã phối hợp mở 13 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho gần 1.400 cán bộ từ cơ sở trở lên. Các cấp Hội chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Hội và Tỉnh ủy, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ và nhân dân, góp phần giữ vững, ổn định chính trị ở cơ sở. Các cơ sở phối hợp tổ chức 85 buổi tuyên truyền về an toàn giao thông và 47 buổi về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho hơn 4.000 lượt cán bộ, hội viên… Cũng trong 6 tháng đầu năm, các chi hội kết nạp 2.333 hội viên mới, nâng tổng số toàn tỉnh có 104.916 hội viên; sinh hoạt tại 1.825 chi hội của 401 cơ sở (trong đó có 265 xã, phường, thị trấn và 136 cơ sở Khối 487). Các cơ sở vận động tập hợp được 1.199 CQN vào sinh hoạt ở các CLB, nâng tổng số 245 CLB với trên 50.000 CQN (chiếm 65% số CQN hiện có).
Hội tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới. Các gia đình CCB, cựu quân nhân đã hiến 14.729m2 đất, đóng góp 3.164 triệu đồng và 15.434 ngày công để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi; tạo nên bộ mặt làng quê đổi mới khang trang. Thực hiện nhiệm vụ CCB giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống; các cấp Hội tổ chức 12 buổi tập huấn nâng cao kiến thức vay vốn cho 680 hội viên; 30 buổi khuyến nông, khuyến ngư cho 2.883 hội viên; 25 buổi chuyển giao KHKTcho 2.010 hội viên và công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường cho 200 hội viên. Hội vay các nguồn vốn 454.610 triệu đồng cho 19.369 hội viên vay phát triển kinh tế. Nay toàn tỉnh có 135 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 47 hợp tác xã, 563 trang trại và 3.120 gia trại do CCB làm chủ, thu hút trên 15.700 lao động. Trong đó có 10 doanh nghiệp có thu từ 50 tỷ đồng/năm trở lên: 45 hợp tác xã, trang trại có thu từ 10 tỷ đồng/năm trở lên.
Nhân dịp các ngày lễ, tết, kỷ niệm lớn, Hội tổ chức nói chuyện truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử, hoạt động văn hóa văn nghệ, giao hữu thể dục thể thao với trên 32.000 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh; động viên tặng quà 1.400 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, đảm bảo 100% chỉ tiêu; tham gia bồi dưỡng đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng, giúp đỡ chi đoàn hoạt động và giám sát, phản biện xã hội…
Thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết tháng 5-2015, các cấp Hội phối hợp lập, xét, duyệt 34.669 hồ sơ, đã có 30.441 đối tượng được nhận trợ cấp với số tiền gần 127 tỷ đồng, trao 139 thẻ BHYT, nâng tổng số 48.671 CCB được cấp thẻ HBYT.
6 tháng đầu năm 2015, Hội CCB tỉnh Hải Dương đã làm được nhiều việc với những con số ấn tượng.
Xương Giang