PV: Thưa đồng chí, đồng chí có thể đánh giá tổng quát thành tích nổi bật mà Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua?
Đồng chí Nguyễn Ngọc Mỹ: Nhiệm kỳ vừa qua (2012-2017), được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội; cùng với sự chủ động bám sát chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam, các cấp Hội đã đoàn kết tập hợp các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, thực hiện nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, gắn với Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" và phong trào thi đua ở cơ sở. Các cấp Hội thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, vì vậy trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào CCB Hà Tĩnh vẫn giữ vững được trận địa tư tưởng, kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham ô, lãng phí; chủ động nắm chăc tình hình, phối hợp các cấp, các ngành làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc xảy ra ở cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở tham gia tích cực và góp phần vào thành công Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Toàn tỉnh hiện có 80.000 hội viên CCB, trong đó có trên 24.000 hội viên là đảng viên, nhiều hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp uỷ và HĐND các cấp (có 2.753 đồng chí được bầu vào cấp uỷ, 1.942 đồng chí là đại biểu HĐND các cấp). Đội ngũ hội viên đương nhiệm (khối 487) từ tỉnh đến cơ sở là lực lượng nòng cốt, vừa làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, vừa là người tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan.

PV: Cả nước biết đến Hà Tĩnh về thành tích xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cho biết lực lượng CCB của tỉnh đã có những đóng góp như thế nào vào phong trào này?
Đồng chí Nguyễn Ngọc Mỹ: Tỉnh hội đã phát động Phong trào "Toàn Hội chung sức xây dựng NTM " với 3 mục tiêu: "Hiến kế, hiến công, hiến đất" và 4 giải pháp "Rõ việc - rõ người - rõ địa chỉ - rõ kết quả". 100% cơ sở Hội đăng ký thực hiện và có chương trình hành động cụ thể, trong đó tập trung tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ trong xây dựng NTM. Tổng kết 5 năm Phong trào “CCB tham gia xây dựng NTM” toàn Hội đã hiến 960.544m2 đất ở, đất vườn; tự nguyện tháo dỡ 132.237m tường rào; chặt hàng vạn cây ăn quả có giá trị. Nhiều CCB đã vận động con cháu trong gia đình đóng góp hàng chục, hàng trăm triệu đồng để xây cầu, làm đường giao thông nông thôn. Tiêu biểu như CCB Bùi Xuân Đại (xã Đức Đồng, Đức Thọ) tự bỏ ra gần 300 triệu đồng để xây cầu qua suối cho nhân dân đi lại. Nhiều cơ sở Hội, chi hội đã đảm nhận việc tổ chức cắm mốc lộ giới hành lang an toàn giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương. Đặc biệt, Phong trào "Cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu" có giá trị kinh tế cao góp phần xây dựng "Khu dân cư kiểu mẫu" được các cấp Hội thực hiện có hiệu quả. Đến nay, toàn Hội xây dựng 715 vườn mẫu thực sự có hiệu quả và có sức lan toả trong cộng đồng dân cư. Nhiều mô hình CCB sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng các trang trại, gia trại, trồng cây ăn quả như cam, bưởi; chăn nuôi hươu, trâu, bò, hàng nghìn con lợn; trồng chăm sóc bảo vệ hàng chục héc-ta rừng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng và giải quyết việc làm cho con em địa phương.
Đến cuối năm 2016, Hà Tĩnh có 82 xã về đích NTM, được công nhận là 1 trong 10 địa phương của cả nước dẫn đầu về xây dựng NTM, đặc biệt khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu là sự sáng tạo trong xây dựng NTM mà chưa ở nơi nào có được, trong đó có sự tham gia tích cực của lực lượng CCB Hà Tĩnh.

PV: Sau sự cố môi trường biển và những vụ việc tiêu cực do lực lượng xấu kích động, lôi kéo, Hội đã tham gia cùng chính quyền giải quyết ổn định tình hình, vậy đâu là những bài học cần được tổng kết rút kinh nghiệm?
Đồng chí Nguyễn Ngọc Mỹ: Sau sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh, được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhân dân vùng bị ảnh hưởng đã nhanh chóng khắc phục, từng bước ổn định cuộc sống. Thế nhưng, một số phần tử cực đoan cấu kết với các đối tượng phản động của đảng "Việt Tân" lợi dụng sự cố môi trường biển để tuyên truyền, xuyên tạc sự thật; xúi dục, kích động một số bà con ở vùng biển (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) tụ tập đông người, tổ chức tuần hành đến trụ sở chính quyền đòi yêu sách bất hợp pháp. Trước tình hình đó, Hội CCB tỉnh được Thường trực Tỉnh uỷ giao phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, trong đó có Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên để tổ chức lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe theo những lời xúi dục của các phần tử xấu. Thường trực Hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện, trước hết là tham gia cùng địa phương trong việc tuyên truyền vận động và giám sát kê khai thiệt hại để được hưởng chính sách đền bù đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, công khai dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Mặt khác, các cấp Hội từ huyện đến xã phải tổ chức một lực lượng hội viên CCB, CQN có kinh nghiệm, có uy tín, có sức khoẻ để khi cần thiết theo yêu cầu của cấp uỷ, chính quyền địa phương, là lực lượng chính đi đầu tuyên truyền vận động nhân dân. Điển hình như Hội CCB huyện Lộc Hà đã huy động 1.200 hội viên CCB tham gia lực lượng bảo vệ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối; được cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao và nhân dân rất tin tưởng.

PV: Theo đồng chí, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của Tỉnh hội cần tập trung vào những nội dung gì?
Đồng chí Nguyễn Ngọc Mỹ: Toàn Hội phấn đấu thực hiện mục tiêu tổng quát là "Đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới ", xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh. Từ mục tiêu tổng quát, toàn Hội cần phải thực hiện hai khâu đột phá, đó là: Chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức lực lượng CCB nòng cốt, tham gia tuyền truyền vận động và xử lý các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

PV: Xin trân trọng cảm ơn.
Lê Anh Thi thực hiện