CCB Nguyễn Xuân Khôi, đội 10, xã Thanh Xương, huyện Ðiện Biên chăm sóc vườn cây thanh long.

Năm 2018, Hội CCB tỉnh Điện Biên có thêm 321 hội viên mới, nâng tổng số lên gần 17.300 hội viên, sinh hoạt tại 1.632 chi hội của 178 cơ sở.

Tỉnh Hội triển khai toàn diện các nhiệm vụ, trong đó điểm nhấn là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân. Các cấp Hội tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cho 100% đảng viên, công chức cơ quan tỉnh, các huyện, thị, thành Hội và Khối CCB 487. Thành Hội Điện Biên Phủ, thị Hội Mường Lay và các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên Đông phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cho trên 500 cán bộ, hội viên và nhân dân. Hội CCB các huyện, xã biên giới làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, công an giữ gìn an ninh trật tự, tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Nhiều Hội CCB các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa biên giới chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền củng cố cơ sở chính trị, kết nạp đảng viên là hội viên; nay tỷ lệ đảng viên chiếm 28% trong tổng số hội viên.

Hội phối hợp tổ chức lớp tập huấn cho 200 cán bộ, báo cáo viên cấp huyện, xã về nội dung “Phòng chống ma túy, tội phạm và thách thức”, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Các cấp Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức 12 buổi nói chuyện truyền thống, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường cho 2.000 lượt thanh niên, học sinh. Hội phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tuyên truyền về truyền thống cách mạng và Chiến thắng Điện Biên Phủ cho hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 Bộ đội địa phương và 120 cháu học sinh phổ thông tham gia học kỳ quân sự tại Trường Quân sự tỉnh. Đồng thời tham gia 4 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và tỉnh đạt kết quả tốt.

Các cấp Hội động viên, tạo điều kiện cho hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Như phối hợp tổ chức 76 lớp tập huấn về xóa đói giảm nghèo, nâng cao kiến thức làm kinh tế, vay vốn, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho 1.240 lượt cán bộ, hội viên. Tỉnh Hội duy trì 475 tổ tiết kiệm và vay vốn, ủy thác với Ngân hàng CSXH số tiền hơn 534.071 triệu đồng cho hội viên làm kinh tế; số hộ nghèo giảm còn 3.586 hộ (chiếm 21%), tỷ lệ giảm nghèo đạt 9,4%/năm; xóa 52 nhà dột nát. Quỹ Hội đạt gần 4,6 tỷ đồng (265.000 đồng/hội viên) cho hội viên vay không tính lãi hoặc lãi suất thấp; phát triển và duy trì 30 doanh nghiệp, 12 HTX, 798 trang trại và gia trại.

Tiêu biểu là Hội CCB huyện Điện Biên Đông, với 1.342 hội viên đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 2 lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho trên 130 cán bộ.

Bình xét năm 2018, huyện Hội có 13/15 cơ sở, 152/175 chi hội đạt TSVM, 120 hội viên làm kinh tế giỏi.

Những kết quả đạt được, tạo nên bước phát triển mới của Hội CCB tỉnh Điện Biên; xứng đáng được T.Ư Hội tặng Bằng khen.

Xương Giang