Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2018, các cấp Hội CCB trong tỉnh Bình Thuận tích cực triển khai, hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản ở thôn xóm, khu phố, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương…

Tập trung vào 4 nội dung: Giữ gìn an ninh trật tự (ANTT); an toàn giao thông; tuyên truyền pháp luật, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi và tham gia bảo vệ môi trường; các cấp Hội tổ chức 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho trên 300 cán bộ cơ sở, hội viên cốt cán và cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH); mở 62 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có trên 16.520 lượt cán bộ, hội viên tham gia; phát hành 4 số/6.000 bản tin nội bộ Hội đến từng chi hội; xây dựng tại cơ sở được 1.669 cốt cán chính trị. Tỉnh Hội xây dựng được 302 tổ, đội CCB tự quản với 2.129 hội viên tham gia; trong đó có 149 tổ ANTT, phòng chống ma túy với 992 hội viên; 113 tổ tuyên truyền pháp luật, cảm hóa giáo dục với 699 hội viên; 16 tổ an toàn giao thông (ATGT) với 194 hội viên và 24 tổ bảo vệ môi trường với 244 hội viên. Các tổ, đội CCB tham gia hòa giải thành công 89 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, nhận phối hợp giáo dục cảm hóa tiến bộ 209/368 đối tượng lầm lỗi; cung cấp nhiều tin có giá trị cho cơ quan chức năng, phối hợp tuần tra, canh gác giữ gìn ổn định chính trị ở cơ sở.

Thực hiện các  mô hình: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Ngày pháp luật”, “Khu dân cư phòng chống tội phạm”, các đợt cao điểm “về trấn áp tội phạm”, “tháng an toàn giao thông” và thực hiện mục tiêu “3 giảm”, Hội CCB tại 10/10 huyện, thị, thành phố luôn là lực lượng đi đầu trong công tác vận động nhân dân, xây dựng và thực hiện các tiêu chí; góp phần xây dựng nhiều khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững chắc, xây dựng các tổ chức hội đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Từ những kết quả đạt được, năm 2018 Hội CCB được UBND tỉnh tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

Huỳnh Thể