Trung bình mỗi năm Hội khai thác các nguồn vốn đạt 300 tỷ đồng, cùng với việc hỗ trợ vốn, cây, con giống, ngày công, kinh nghiệm sản xuất giúp cho trên 15.000 lượt lao động là hội viên, con em hội viên có việc làm ổn định, tăng thu nhập. Kết hợp các loại Quỹ “Tình đồng đội”, “Vì CCB nghèo”, “Xóa nhà tạm” và quỹ nội bộ, Tỉnh hội hỗ trợ cho gần 800 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững; xóa gần 190 nhà tạm, nhà dột nát với tổng số tiền trên 6,8 tỷ đồng; (trong đó Hội đóng góp xóa 89 nhà với số tiền trên 2,4 tỷ đồng). Nay tỉnh Bình Định không còn hội viên CCB ở nhà tạm; hằng năm Hội có trên 3.000 hội viên tham gia tạo nguồn vốn từ 3-3,5 tỷ đồng, quay vòng giúp nhau trong sản xuất và đời sống, tỷ lệ hộ khá trở lên chiếm trên 60% (tăng 4,3%), hộ nghèo còn 4,1% (giảm 3%). Các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, thị xã An Nhơn chỉ còn 1% hộ nghèo, Thành hội Quy Nhơn cơ bản hết CCB nghèo. Riêng 3 huyện miền núi: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, số gia đình hội viên nghèo giảm gần 50%. Không những thế, Tỉnh hội còn xây dựng được 73 doanh nghiệp, 2 HTX, 5 tổ hợp tác, 33 trang trại, 236 gia trại và hàng trăm cơ sở sản xuất kinh doanh của hội viên; mỗi năm thu hút trên 4.000 lao động là CCB và con em có việc làm ổn định. Hằng năm, Hội có hàng chục mô hình kinh tế cho thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên; hàng trăm mô hình có thu nhập từ 300-500 triệu đồng.
Điển hình là CCB Trần Văn Hùng (xã Cát Lâm, huyện Phù Cát), Chủ dịch vụ gỗ nguyên liệu giấy Cát Lâm, với 130ha rừng, doanh thu đạt 42,6 tỷ đồng/năm, lợi nhuận đạt 1,9 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm thường xuyên trên 100 lao động. 5 năm qua, vừa làm giàu cho mình, ông vừa giúp đỡ 18 gia đình khác thoát nghèo, xóa 7 nhà dột nát và ủng hộ trên 250 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới ở địa phương. CCB Nguyễn Quang Hiển (xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn), nâng cấp xưởng đúc gang của mình thành doanh nghiệp cơ khí đúc gang, thu hút trên 30 lao động là CCB và CQN; lợi nhuận sau thuế đạt trên 1 tỷ đồng/năm. CCB Lê Thành Được (phường Bùi Thị Xuân, T.P Quy Nhơn), đầu tư phát triển trên 20ha rừng nguyên liệu, xây dựng vườn cây cảnh, ao hồ và làm dịch vụ du lịch sinh thái, mỗi năm thu về 550 triệu đồng.
Lấy xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trung tâm, là “điểm tựa” để nâng cao đời sống hội viên, Hội CCB tỉnh Bình Định xây dựng tổ chức Hội TSVM, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Mỹ Phú