Toàn cảnh hội nghị

Sáng nay (24/10), Hội CCB tỉnh Bắc Ninh tổ chức rút kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết số 87 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, ủy viên kiểm tra, giám sát Hội CCB các cấp.


Quán triệt Nghị quyết số 87 về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”, Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp Hội trực thuộc tổ chức cho 100% hội viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định: Không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm cho bản thân và người đi cùng khi tham gia giao thông; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… Sau 6 tháng thực hiện Nghị quyết, toàn Hội không có hội viên bị tai nạn giao thông; tổ chức 227 buổi nói chuyện thời sự gắn với bảo đảm an toàn giao thông cho hơn 31.000 lượt hội viên; xây dựng 40 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; phối hợp tuyên truyền, vận động gần 5.400 trường hợp tháo dỡ lều lán, mái che, mái vẩy.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 87, Thường trực Tỉnh Hội quán triệt, chỉ đạo các Hội trực thuộc đa dạng hoá nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông; tích cực, chủ động phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp Luật an toàn giao thông; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về chấp hành Luật an toàn giao thông.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát: Tổ chức kiểm tra và cán bộ kiểm tra; công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật; một số nội dung, quy định về chế độ báo cáo.

Theo https://bacninhtv.vn/