Hội viên CCB và nhân dân xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới làm đường giao thông nông thôn.  

Năm 2018, Hội CCB tỉnh Bắc Kạn được Cụm thi đua số 3 suy tôn là đơn vị dẫn đầu, đề nghị T.Ư Hội tặng Cờ thưởng; 3 tập thể và 2 cá nhân khác cũng được T.Ư Hội tặng Bằng khen; tỉnh Hội tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc. Có được kết quả đó là do Hội đã tham gia tích cực, có hiệu quả vào các phong trào của địa phương.

Xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đồng thời tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Hội được 569 buổi có gần 18.200 người tham gia. Nhất là hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội CCB Việt Nam cho 100% số cơ sở, có 97% cán bộ, hội viên tham gia; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp được 45 lớp với 2.750 người dự. Kết quả tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách đổi mới của đất nước; cảnh giác với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Các phong trào “Dân vận khéo”, “Hội CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... được các cấp Hội triển khai với nhiều nội dung, hình thức, mô hình phong phú, sáng tạo, hiệu quả như phối hợp bồi dưỡng, rèn luyện giới thiệu chi bộ kết nạp 59 hội viên ưu tú vào Đảng; phối hợp với các ngành, đoàn thể hòa giải thành công 78/79 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng về ANTT; tham gia 138 ngày công giúp đỡ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; từ các nguồn vận động, quyên góp xóa 36 nhà dột nát cho hội viên, trong đó thành Hội Bắc Kạn ủng hộ xóa 1 nhà với 40 triệu đồng. Tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội động viên hội viên đóng góp gần 9.000 ngày công lao động, ủng hộ 333 triệu đồng và có 196 hội viên hiến gần 12.600m2 đất để làm đường, xây dựng trường học và các công trình văn hóa. Tiêu biểu là hội viên Hà Văn Bảu, xã Quang Phong (huyện Na Rì) hiến 1.000m2 đất; cơ quan tỉnh Hội phối hợp, giúp đỡ xã Thanh Bình (huyện Chợ Mới) xây dựng nông thôn mới đạt 2 tiêu chí về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm; CBCNV cơ quan mỗi người ủng hộ 1 ngày lương, được 5 triệu đồng sửa chữa nhà họp thôn...

Tích cực tham gia các phong trào, Hội CCB tỉnh Bắc Kạn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin cậy.

Xương Giang