Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội Hội CCB tỉnh và Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027, từ giữa tháng 1-2022, có 5/10 Hội CCB huyện, thị, thành Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Hội CCB cấp xã, phường tiến hành Đại hội điểm, để rút kinh nghiệm chung cho toàn tỉnh. Qua một số Đại hội điểm ở cơ sở, nhìn chung được tổ chức chặt chẽ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Các huyện, thị, thành Hội quán triệt đúng tinh thần nội dung văn bản kế hoạch, hướng dẫn của Thường trực Hội CCB tỉnh. Các đơn vị được chọn Đại hội điểm đều làm tốt công tác báo cáo, tham mưu cho cấp ủy cùng cấp về nhân sự và các nội dung lãnh đạo, nên được cấp ủy xã, phường trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí, bảo đảm cơ sở vật chất thuận lợi cho Đại hội đạt mục đích, yêu cầu đặt ra. Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, cấp ủy, chính quyền xã, phường trực tiếp tham dự Đại hội thể hiện rõ trách nhiệm, tình cảm của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động của Hội CCB các cấp.

Về tổ chức Đại hội, từ trang trí khánh tiết, khẩu hiệu trong hội trường; quy định trang phục đại biểu, đến nội dung, chương trình, thời gian… các Đại hội được tổ chức theo đúng quy định, hướng dẫn của trên, phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19. Đánh giá chung: Công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 đúng tiến độ, công tác chuẩn bị nhân sự cán bộ Hội các cấp tiến hành đúng quy trình, chặt chẽ, đồng thuận cao. Việc tổ chức thành công, an toàn cho 5 đơn vị làm điểm về Đại hội Hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027 cấp cơ sở đã tạo niềm tin, sự hồ hởi, phấn khởi đối với cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh.

Tuy nhiên, thực tiễn Đại hội điểm ở các cơ sở Hội vừa qua vẫn còn một số vấn đề cần trao đổi và thống nhất: Về mặt thời gian tổ chức Đại hội, việc tổ chức làm 2 phiên (phiên 1 làm vào buổi chiều hôm trước, phiên 2 làm vào sáng hôm sau) là phù hợp.

Về tên Văn kiện Đại hội cấp cơ sở Hội nên gọn lại là “Báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027”. Báo cáo nên tóm tắt, dung lượng từ 5 đến 7 trang; kiểm điểm của Ban Chấp hành từ 2 đến 3 trang. Tổng thời gian đọc các báo cáo không quá 30 phút và chỉ phân công 1 đồng chí trong Đoàn Chủ tịch trình bày. Báo cáo tóm tắt cần nêu khái quát được những kết quả, thành tích nổi bật trong công tác Hội, hạn chế khuyết điểm chính và nguyên nhân chủ quan cùng với những kinh nghiệm rút ra; phần phương hướng chỉ cần báo cáo những nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu.

Phần thảo luận thông qua văn kiện Đại hội cấp mình nên phân công chuẩn bị trước từ 3 đến 4 ý kiến và mỗi ý kiến không quá 10 phút

Phần bầu cử: Đoàn chủ tịch cần nhắc lại nguyên tắc, thủ tục bầu cử để đại biểu (hội viên) dự đại hội nắm rõ, thực hiện tốt quyền lợi, trách nhiệm. Cần lựa chọn, bồi dưỡng kỹ cho tổ bầu cử về cách thức điều hành bỏ phiếu, phương pháp kiểm phiếu, lễ tiết tác phong chững chạc, tạo sự nghiêm túc. Bầu BCH khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên nên làm một lần, cùng 1 hòm phiếu với 2 loại phiếu bầu khác màu để công tác kiểm phiếu thuận lợi và nhanh gọn về thời gian.

Phiên họp đầu tiên của BCH khóa mới cũng cần phải chuẩn bị trước về nội dung, trình tự theo tài liệu hướng dẫn để chủ động cho việc điều hành, bảo đảm đúng quy định và thời gian.

Về trang trí: Ma két, khẩu hiệu trong ngoài hội trường như đã hướng dẫn, nơi nào có điều kiện nên trang trí thêm cờ hoa phía ngoài hội trường nhằm tạo không khí trang trọng, điểm nhấn. Nơi có điều kiện có thể thêm chương trình văn nghệ chào mừng và trong quá trình diễn ra đại hội.

Cần tham mưu, đề xuất chính quyền địa phương hỗ trợ test nhanh Covid-19 cho đại biểu trước khi vào Đại hội, để bảo đảm an toàn, yên tâm cho đại biểu dự Đại hội. Đồng thời, phối hợp với cơ quan truyền thông địa phương, sớm đưa tin, tuyên truyền về kết quả thành công của Đại hội.

Mai Thắng