Tại hội nghị, có tất cả 272 lượt ý kiến đóng góp, tổng hợp từ cơ sở đến BCH Tỉnh hội, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý về kết quả tổng quát qua 30 năm đổi mới; về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và Tiền Giang giai đoạn 2015-2020; về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, xây dựng con người; về bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng...
Góp ý tại hội nghị, hầu hết các đồng chí cho rằng, vấn đề an sinh xã hội những năm qua chưa đáp ứng được mong mỏi của người dân, đặc biệt là chính sách đối với người có thu nhập thấp. Việc quản lý, giám sát các dự án phát triển chung của tỉnh cần làm tốt khâu quản lý, giám sát; Quan tâm đến đối tượng là CNVC-LĐ nhất là những người thu nhập thấp… Đồng thời, đề nghị Tỉnh cần chú ý hơn nữa công tác bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công nhân ưu tú và quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển Đảng trong công nhân và các tổ chức chính trị - xã hội khác; Cần có chính sách cụ thể đầu tư cho những tài năng trẻ trên các lĩnh vực vì hiện nay tỉnh chưa có chính sách rõ ràng cho lực lượng này. Đồng thời cần có giải pháp tạo cơ chế khuyến khích thanh niên khởi nghiệp.
Nhiều đại biểu góp ý cho rằng, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện thông qua các hình thức trực tiếp và gián tiếp, đặc biệt trong các chương trình, kế hoạch, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân.
Cũng có đồng chí đề nghị tỉnh chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ phải ngang tầm với nhiệm vụ và nên chống hiện tượng cục bộ địa phương; Tỉnh cần tư vấn và có những giải pháp, giải quyết đối với bộ đội xuất ngũ về địa phương có việc làm, ổn định cuộc sống…
Tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng chí Lê Dũng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho đây là những ý kiến có nghiên cứu sâu, kỹ, thể hiện tâm huyết của từng đại biểu đối với các văn kiện. Đồng chí yêu cầu các đại biểu cần tiếp tục tiếp tục đóng góp ý kiến cho các văn kiện. Đồng thời, cần nhanh chóng triển khai rộng rãi trong cán bô, hội viên, tham gia đóng góp ý kiến cho các văn kiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng, tạo không khí sôi nổi và xem đây là đợt sinh hoạt chính trị của toàn Hội.

LHL