Hội nghị tuyên truyền kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội CCB và Liên minh hợp tác xã thành phố Đà Nẵng về tuyên truyền phát triển hợp tác xã. Sáng ngày 10-10-2019 tại Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. Hội CCB thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tuyên truyền kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 cho 80 đại biểu CCB là chủ trang trại, gia trại, thành viên tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn huyện Hòa vang và quận Liên Chiểu.

Nét mới trong lớp tập huấn lần này là học viên được nghe thuyết trình kết hợp trình chiếu các điển hình tiêu biểu của Hội CCB tham gia phát triển kinh tế hợp tác xã. Hội nghị trao đổi về kinh nghiệm, năng lực quản lý, điều hành và kỹ năng phát triển kinh tế hợp tác xã trong giai đoạn hiện nay. Kết thúc hội nghị Ban kinh tế Hội CCB thành phố Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương 6 mô hình kinh tế hợp tác xã tiêu biểu. Đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên có nhu cầu thành lập tổ hợp tác và xã viên HTX. Phấn đấu mỗi quận huyện thành lập từ 5 - 8 tổ hợp tác, 3-5 Hợp tác xã đi vào hoạt động có hiệu quả.

Nguyên Văn Hùng