Sau khi nhận nhiệm vụ, Đảng ủy phường đã lấy Hội CCB làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng. Hội CCB phường Vĩnh Thọ chỉ có 50 hội viên nhưng đã xác định rõ trách nhiệm của mình, phân công cụ thể bám sát địa bàn làm công tác vận động nhân dân. Có 3 gia đình hội viên phải giải tỏa 100%, đã đi đầu trong công tác nhận tiền đền bù, giải tỏa. Nhiều đồng chí là cán bộ hội viên đang tại chức đã nêu cao trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành việc giải tỏa đền bù.

Từ đó trong thời gian ngắn, công tác giải tỏa đã hoàn thành, nhân dân phấn khởi giao trả mặt bằng cho dự án. Như vậy, dự án kè sông Cái phía Bắc cầu Trần Phú khu vực phường Vĩnh Thọ đã được khánh thành, góp phần làm cho bộ mặt thành phố du lịch khang trang hơn, nhân dân phấn khởi tự hào; trong thành tích chung ấy có phần đóng góp không nhỏ của Hội CCB phường Vĩnh Thọ thành phố Nha Trang.

Hoàng Ngọc Chế