CCB Phạm Gia Lưu là người đã mang giống thanh long ruột đỏ về trồng thành công trên đất Quảng Ninh. Anh đã cung cấp giống và chuyển giao kinh nghiệm trồng giống thanh long có giá trị kinh tế cao cho đồng đội và cho bà con nhiều nơi trong tỉnh và một số tỉnh bạn.

Trong số thanh long đã trồng, anh thu hoạch đến lứa thứ 5 và giờ đây 50% số cây thanh long đang cho quả. Vừa thí điểm, vừa triển khai nhân rộng nên thu nhập từ cây thanh long đạt khoảng 20 triệu đồng/năm, nhưng triển vọng từ nay với 4.000 cây thanh long, rồi đây sẽ cho anh một sản lượng quả thanh long lớn hàng năm, mang lại hiệu quả kinh tế cao bởi giống thanh long ruột đỏ có giá trị dinh dưỡng cao, có giá bán cao hơn thanh long thường gấp 2 lần

Đinh Quang Huy