Theo đó, 6 tháng đầu năm 2016, các cấp Hội tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các cuộc họp giới thiệu nhân sự của Hội CCB tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Vận động cán bộ, hội viên và người thân tích cực tham gia các cuộc hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đã có 919 CCB được giới thiệu ứng cử vào HĐND các cấp. Trong đó: Cấp tỉnh 09 đ/c; cấp huyện 38 đ/c; cấp xã 871 đ/c. (riêng Hội CCB có 163 đ/c: Cấp tỉnh 01; cấp huyện 04; cấp xã 158). Kết quả bầu cử: Có 720/919 CCB trúng cử đại biểu HĐND các cấp (78,34 %, riêng Hội CCB có 128/163 trúng cử, cấp huyện 02/4; cấp xã 125/163).
Các cấp Hội đã phối hợp triển khai tốt công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm; các tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; tuyên truyền về ATGT. Đã phối hợp với Công an, cán bộ thôn, tổ dân phố tham gia hòa giải thành 36 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân. Nhận lãnh cảm hóa giáo dục 09 đối tượng lầm lỗi có tiến bộ hòa nhập với cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự ở địa phương.
Vận động cán bộ, hội viên tích cực sản xuất, giúp nhau giải quyết đầu ra của sản phẩm; chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; hướng dẫn giúp hội viên vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Tổng dư nợ khai thác vay các nguồn vốn tín dụng của tỉnh là: 146,632 tỷ đồng với 9.008 hộ vay. Số quỹ Hội huy động được 1.042,20 triệu đồng, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Kiểm tra 11 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 33 hộ vay tại Vạn Ninh, Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Qua kiểm tra thấy các Tổ tiết kiệm thực hiện nghiêm túc và sử dụng có hiệu quả đồng vốn vay, nợ quá hạn chiếm 4,76%.
Chỉ đạo các cấp Hội tiến hành tổng kết 05 năm Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đến hết tháng 5 đã có 137/137 Hội cơ sở và 04/8 Hội cấp huyện hoàn thành việc tổng kết. Đề nghị khen thưởng cho 16 tập thể và 32 cá nhân trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2011-2016. Khảo sát kết quả hộ CCB nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới, hiện toàn tỉnh có 728 hộ CCB nghèo, xác định chỉ tiêu giảm nghèo năm 2016 là 96/728 hộ. Bàn giao 02 nhà và triển khai xây 11 nhà “Nghĩa tình đồng đội” do Hiệp hội Doanh nhân CCBVN tặng trị giá 60 triệu đồng/căn (tổng số tiền 780 triệu đồng). Giúp Hội Doanh nhân CCB tỉnh đăng cai hội nghị thường niên BCH Hiệp hội Doanh nhân CCBVN năm 2015 thành công tốt đẹp. Phối hợp với cơ quan chức năng cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016 cho 6.882 CCB được hưởng. Cơ sở khám chữa bệnh CCB tỉnh khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho CCB có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách trong 6 tháng đầu năm và các xã thuộc thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa được 1.710 lượt người được khám, cấp thuốc miễn phí với số tiền hơn 82 triệu đồng.

CCB Lê Đăng Thung, hội viên SX giỏi huyện Khánh Sơn

Triển khai hướng dẫn công tác Tổ chức - Chính sách, chú trọng tập trung vào công tác quy hoạch cán bộ Hội các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo hướng dẫn đại hội Hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022 của Trung ương Hội. Quán triệt Chỉ thị số 02-CT/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Lãnh đạo đại hội hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB VN lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022”. Hướng dẫn số 108/HD-CCB, của Trung ương Hội về “Đại hội hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022”. Kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy ra Thông tri về lãnh đạo đại hội hội CCB các cấp tiến tới Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Trong 6 tháng đầu kết nạp 315 hội viên mới; chỉ định bổ sung 05 Ủy viên BCH cấp huyện; 02 Ủy viên BCH cấp tỉnh. Thành lập “Quỹ khuyến học” Hội CCB tỉnh với 05 thành viên, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động quỹ khuyến học, bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả tốt. Báo cáo kết quả phân loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Bộ Chính trị và Đề án 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016-2020; Quyết định 49/2015/QĐ-TTG của Thủ tưởng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với Dân công hỏa tuyến. Ban liên lạc Sư đoàn 307 và Sư đoàn 309 tổ chức hồi hương 02 hài cốt liệt sỹ từ nghĩa trang tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông về Khánh Hòa và Phú Yên theo nguyện vọng của gia đình liệt sỹ.
Hội nghị đã thống nhất cao phướng hướng, nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm, đó là: Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương Hội, của cấp ủy cùng cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy cùng cấp; tuyên truyền kết quả bầu cử QH khóa XIV và HĐND các cấp, đồng thời nắm chắc số lượng và báo cáo kịp thời số CCB trúng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quán triệt, học tập Chỉ thị số 02-CT/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Lãnh đạo đại hội hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB VN lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022”; Thông tri số 04 -TT/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội Hội CCB các cấp. Củng cố, kiện toàn gắn với quy hoạch cán bộ theo đúng hướng của Nghị quyết số 04/NQ-CCB của Trung ương Hội về công tác cán bộ Hội và xây dựng BCH các cấp vững mạnh.
Công Thi