Trong những năm qua, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa luôn thể hiện là tổ chức chính trị được các cơ sở Đảng, Chính quyền các cấp, tổ chức chính trị xã hội và người dân địa phương tin cậy. Đồng thời Hội không ngừng xây dựng, kiện toàn và củng cố công tác hội từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, Hội CCBKH đã có 191 Hội cơ sở với trên 15 nghìn hội viên (trong đó có 137 Hội cơ sở xã, phường, thị trấn và 54 Hội (487) trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học) thu hút hơn 94% cựu chiến binh vào Hội. Đồng thời Hội đã tăng cường vận động Cựu chiến binh đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đây là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi hội viên và của toàn Hội.
Các cấp Hội thường xuyên vận động hội viên gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong công tác lãnh đạo xây dựng Hội và giải quyết các vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị - xã hội, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong dịp Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, toàn Hội đã tham gia hàng nghìn ý kiến tâm huyết vào các văn kiện đại hội các cấp và tích cực tuyên truyền trong hội viên và nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, qua đó, trong nhiệm kỳ 2010-2015 có: 824 cán bộ hội viên được bầu vào cấp ủy Đảng các cấp, trong đó cấp ủy cơ sở là: 762 đồng chí; cấp huyện và tương đương là 52 đồng chí, cấp tỉnh là 10 đồng chí, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là Cựu chiến binh. Trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 có 535 cán bộ hội viên trúng cử (bằng 13,6% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp), trong đó: cấp cơ sở là 473 đồng chí (bằng 13%), cấp huyện 55 đồng chí (bằng 18%), cấp tỉnh 7 đồng chí (bằng 13,2%) và hiện có hơn 1 nghìn cán bộ hội viên tham gia thôn trưởng, thôn phó, tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố, tổ an ninh, bảo vệ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận và các đoàn thể…đây chính là kết quả thể hiện sự tín nhiệm của Đảng, của nhân dân đối với Cựu chiến binh trong tỉnh. Hội phối hợp với cơ quan quân sự, công an tham gia giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, vận động thanh niên nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu 100%; phối hợp hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân thành công 1.768 vụ được cấp ủy chính quyền nhân dân tin tưởng…


Hội doanh nhân CCB Khánh Hòa được thành lập ngày 14-3/2012 với 59 doanh nghiệp do CCB làm chủ tham gia. Qua đó đã phối hợp với các ngành có liên quan khuyến khích hội viên phát triển mô hình kinh tế gia đình, từng bước thực hiện liên kết 4 nhà (nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà kinh doanh). Hiện nay toàn Hội có 122 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 59 trang trại, gia trại, 1 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác xã do Cựu chiến binh làm chủ, giải quyết việc làm cho 4.490 lao động là con em Cựu chiến binh, Cựu quân nhân và nhân dân ở địa phương. Số hội viên sản xuất giỏi các cấp là 1.981 trong đó: cấp xã 1.225, cấp huyện 495, cấp tỉnh 202, cấp Trung ương Hội 59. Đã phối hợp với Mặt trận, đoàn thể giúp 161 hội viên xóa nhà tranh tre dột nát tổng trị giá là 5.300 triệu đồng, trong đó Hội tự giúp nhau xóa được 56 nhà trị giá 1,792 triệu đồng, sửa chữa 28 nhà trị giá 130 triệu đồng. Hàng năm tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh và hội viên gương mẫu đạt 98% trở lên. Toàn Hội có 1.564 lượt tập thể, 3261 lượt cán bộ hội viên được các cấp khen; Riêng trong tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có 45 tập thể và 205 cán bộ hội viên được các cấp khen, trong đó có 4 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Tại Đại hội lần này, có hàng chục báo cáo tham luận do các tập thể và cá nhân biểu trong phong trào, là gương điển hình tiên tiến như tập thể Hội CCB thành phố Nha Trang với hàng chục con đường do CCB tự quản; Thắp sáng niềm tin (CCB phường Vạn Thắng); hiệu quả trong công tác phòng chống mại dâm, cai nghiện ma túy (CCB phường Vĩnh Phước và Xương Huân); Hội CCB Công ty Yến sào với mô hình Bình yên cho đảo yến và Quê hương xanh…ngoài ra còn rất nhiều cá nhân tiêu biểu như CCB Mai Thành Khắc (Nha Trang), dù đã 93 tuổi vẫn kiên trì giúp cai nghiện cho thanh niên lầm lỡ; CCB Đào Thiện Sính (Khánh Vĩnh), hơn 30 năm đi khắpc các nghĩa trang ghi chép và gửi trên 30 ngàn thư báo tin cho thân nhân liệt sĩ…
Cơ sở khám chữa bệnh Cựu chiến binh (được thành lập tháng 10/2007), đến nay đã khám tư vấn cấp thuốc miễn phí cho 10.198 bệnh nhân Cựu chiến binh không thẻ bảo hiểm y tế, nạn nhân chất độc da cam tại cơ sở và các xã vùng sâu, vùng xa trị giá trên 450 triệu đồng, tạo được tình cảm tốt đẹp của nhân dân và Cựu chiến binh, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã ủng hộ trên 1,1 tỷ đồng. Phối hợp cùng cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 1.016 đồng chí, trợ giúp pháp lý cho hội viên bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp cho Cựu chiến binh, giải quyết chế độ chính sách cho Cựu chiến binh theo quy định của Chính phủ, tạo được niềm tin của Cựu chiến binh đối với Hội…
Có được những kết quả đáng tự hào như trên, là do toàn Tỉnh hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại địa phương. Hội CCB Khánh Hòa tiếp tục vận động các thế hệ cựu chiến binh đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp, làm tốt trách nhiệm tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức; đổi mới nội dung phương thức và hiệu quả hoạt động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI.

Công Thi