Hội CCB xã Phúc Khánh tham quan mô hình trồng bưởi của hội viên.

Sau gần 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện miền núi Yên Lập có 3 xã (Hưng Long, Nga Hoàng, Ngọc Lập) và 16 khu dân cư đạt chuẩn NTM, đưa diện mạo nông thôn đổi thay rõ nét, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống, thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao. Trong đó tổ chức Hội và hội viên CCB nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước công đồng.

Với gần 6.000 hội viên, sinh hoạt tại 223 chi hội của 23 cơ sở; các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nêu cao vai trò gương mẫu trong việc thực hiện các tiêu chí NTM gắn với phong trào “Thi đua CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên đóng góp nhiều ý kiến vào quy hoạch xây dựng NTM của địa phương; tích cực nêu gương sáng, hiến đất, hiến công và các tài sản để giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông, các công trình phúc lợi khác của địa phương. Riêng năm 2018, các tổ chức Hội vận động hội viên và gia đình CCB hiến 15.145m2 đất, tham gia trên 5.000 ngày công và tự tháo dỡ 2.600m2 tường xây, chặt bỏ 2.500 cây lấy gỗ và cây ăn quả để xây dựng NTM. Hệ thống đường giao thông thôn, xóm được bê tông hóa, làm cho bộ mặt làng quê thêm khởi sắc, khang trang, sạch đẹp, tạo động lực cho việc thực hiện các tiêu chí tiếp theo.  

Để thực hiện các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, cơ cấu lao động và hình thức tổ chức sản xuất, Hội phối hợp với các cơ quan chức năng và Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho 2.821 lượt hội viên vay trên 95 tỷ đồng và 75 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm của T.Ư Hội, hơn 400 triệu đồng cho một dự án sản xuất tiểu vùng có hiệu quả. Cùng với đó, các cấp Hội tổ chức hàng chục buổi tập huấn, tham quan những mô hình điểm, khuyến khích, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất. Đồng thời điều tra, rà soát các hội viên nghèo để có kế hoạch giúp đỡ; phối hợp với các đoàn thể tín chấp cho hội viên vay vốn, học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh...

Nay huyện Hội có 7 doanh nghiệp, 70 trang trại, 1.200 gia trại với nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, cho thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở lên như: Hội viên Phan Kiến Trường (xã Đồng Thịnh) có mô hình kinh tế tổng hợp và chăn nuôi hươu; hội viên Nguyễn Văn Bình (chi hội Lèn) với mô hình chăn gà cho thu nhập trên 400 triệu đồng/năm; hội viên Nguyễn Văn Vấn (thôn Đắng, xã Thượng Long) có mô hình chăn nuôi với 8 con bò mẹ sinh sản, 12 con bò thương phẩm, kết hợp nuôi 10 con lợn nái, gần 20 con lợn thịt, tổng thu nhập của gia đình đạt gần 150 triệu đồng/năm... Với những nỗ lực trên, Hội còn 90/336 hộ nghèo, xóa 7 nhà tạm cho hội viên.

Năm 2018 Hội CCB huyện được T.Ư Hội tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân, Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích trong tham gia xây dựng NTM và các phong trào khác.

Nguyễn Bình Tuấn