Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, Hội có 15 hội viên là đảng viên tham gia cấp ủy cấp huyện và cơ sở; có 25 cán bộ hội viên được bầu vào HĐND các cấp và 24 hội viên đương nhiệm đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Các tổ chức Hội phối hợp bồi dưỡng, giới thiệu 37 cán bộ, hội viên được kết nạp vào Đảng. Ngoài ra, Hội huy động trên 1.000 lượt hội viên tham gia huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên và 670 lượt cán bộ, hội viên tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, bảo vệ trật tự trị an, vận hành cơ chế phòng chống lụt bão ở các xã, thị trấn. Các cấp Hội cùng với các đơn vị công an, quân đội giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quốc phòng - quân sự địa phương; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ địa bàn trong những ngày lễ, Tết và tổ chức 2.275 cuộc tuyên truyền về pháp luật cho gần 7.000 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân. Các cơ sở Hội xây dựng và củng cố 952 tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân với 582 cán bộ, hội viên tham gia (trong đó có 490 hội viên được bầu làm tổ trưởng, tổ phó).
Trong phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp Hội huy động 16.897 lượt cán bộ, hội viên cùng nhân dân xây dựng lộ giao thông nông thôn, các công trình công cộng; vận động nhân dân trồng cây xanh, trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện một trong các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh. Hội vận động cán bộ, hội viên xây 15 cây cầu bê tông tổng trị giá 1,2 tỷ đồng, đắp mới, san, sửa 492km lộ đất đen ở nông thôn, tham gia xây dựng 195km lộ bê tông, đào đắp 344 móng cầu, trồng 15.981 cây xanh, trồng hoa; xây dựng 147.088m bờ kè chống sạt lở, ngăn triều cường; đắp 5 con đập ngăn mặn giữ ngọt; phát quang 791.160m2 bụi rậm, được nhân dân hoan nghênh.
Đồng chí Trịnh Văn Điệp - Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững gắn với thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả, xây dựng NTM và đô thị văn minh, Hội CCB nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, áp dụng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, nhiều mô hình đạt từ 70 đến 100 triệu đồng/năm. Nhiều tập thể và cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và trung ương. Do đó đã giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, nay tỷ lệ hội viên nghèo theo tiêu chí đa chiều còn 5,6% (với 310 hộ nghèo).
Việc xây dựng nhà ở cho hội viên luôn được các cấp quan tâm. Hội vận động hội viên và các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ 3,2 tỷ đồng, xây 95 căn Nhà đồng đội. Trong các ngày lễ, Tết, các cấp Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, hội viên ốm đau bệnh tật, hoặc có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 200 triệu đồng. Hội vận động hội viên xây dựng quỹ “Nấm mồ đồng đội” được 673 triệu đồng, xây 596 mộ liệt sĩ và thực hiện các hoạt động “Uống nước, nhớ nguồn”, “Tri ân các liệt sĩ”... Ngoài ra, Hội vận động CCB đóng góp các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 547 triệu đồng; “Vì người nghèo” 430 triệu đồng...
Những kết quả đạt được trong phong trào “Thi đua yêu nước” trong Hội CCB có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế và giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. CCB giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bài và ảnh: Phương Nghi