Thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, các cấp Hội chỉ đạo mở rộng các ngành nghề trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ… Để tạo động lực sản xuất kinh doanh, các cấp Hội nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH hơn 351 tỷ đồng, vốn tạo việc làm 635 triệu đồng cho hội viên vay làm kinh tế. Ngoài ra các cấp Hội phối hợp mở 1.020 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức kinh tế, kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, nghiệp vụ vay vốn, quản lý sử dụng vốn cho 122.400 lượt hội viên. Trong Hội ngày càng có nhiều hình thức liên doanh, liên kết các mô hình kinh tế của CCB cũng như với các thành phần kinh tế khác; kịp thời động viên các mô hình do CCB làm chủ phát triển sản xuất kinh doanh, giúp nhau kinh nghiệm, giống, vốn… Toàn tỉnh có hàng nghìn hộ CCB xóa bỏ vườn tạp, xây dựng vườn nhà có thu nhập kinh tế cao. Nhiều công trình do CCB làm chủ như: “Đoạn đường CCB tự quản”; “CCB thắp sáng đường quê”… nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như mô hình “CCB tham gia bảo vệ đồng điền; giữ gìn an ninh thôn xóm”, “CCB thu gom, phân loại phế thải”…
Đến nay, Tỉnh hội có gần 6.750 gia đình làm kinh tế trang trại, gia trại; trên 40 hợp tác xã; gần 4.300 cơ sở kinh doanh dịch vụ; 102 doanh nghiệp; tạo việc làm có thu nhập ổn định cho gần 18.000 lao động là CCB, CQN và con em; phối hợp giới thiệu được 519 người đi lao động có thời hạn ở Đài Loan, Hàn Quốc, Malaixia... Hội còn hợp tác với các cơ quan chức năng giới thiệu đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hàng nghìn lao động khác. Đời sống kinh tế của gia đình hội viên ngày càng ổn định và phát triển, tỷ lệ gia đình CCB nghèo còn trên 5%, cận nghèo là trên 3% (theo tiêu chí mới). Quỹ hội đạt gần 38,452 tỷ đồng (bình quân 350.000 đồng/hội viên). Riêng Hội CCB xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa đạt 1 triệu đồng/hội viên. Các cấp Hội vận động quyên góp tình nghĩa thu được 24.963 triệu đồng để ủng hộ đồng bào bị bão lụt, các Quỹ “Vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc da cam/điôxin”, “Khuyến học” và các hoạt động tình nghĩa khác; Tỉnh hội xóa được 285 nhà dột nát cho hội viên.
Những kết quả trên góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế của địa phương, tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
Xương Giang