Cùng với việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền trong hội viên và nhân dân, Hội phát động thi đua mỗi cơ sở có ít nhất một phần việc trong thực hiện các tiêu chí hằng năm của các xã, mỗi hội viên làm nhiều việc tốt ngay tại khu dân cư. Phong trào nhận được sự đồng tình, hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo hội viên CCB, CQN. Hội viên tham gia nhiều ý kiến có giá trị vào quy hoạch xây dựng NTM của địa phương, tham gia Ban giám sát cộng đồng, tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất các loại, ủng hộ 375 triệu đồng xây dựng các công trình nông thôn, tham gia 16.800 ngày công tu sửa đường giao thông, kênh mương nội đồng. Tiêu biểu như Chi hội trưởng Nguyễn Thị Thúy Chanh, thôn Văn Trung (xã Tân Chi) hiến 312m2 đất ruộng để làm đường giao thông; CCB Nguyễn Hữu Tuyến, thương binh hạng 4, thôn Núi Đông (xã Hoàn Sơn) hiến đất gia đình bám đường với diện tích trên 40m2; cũng ở xã Hoàn Sơn còn có CQN Phạm Đình Chấn, thôn Đoài, 2 lần hiến đất làm đường với tổng diện tích trên 15m2. Các CCB gương mẫu thực hiện quy định trong việc cưới, việc tang, lễ hội góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư.
Các cấp Hội phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn khuyến nông, chuyển giao KHKT cho trên 2.000 lượt hội viên; tín chấp Ngân hàng CSXH gần 35 tỷ đồng cho 2.000 gia đình hội viên vay phát triển kinh tế. Nhiều hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng KHKT cho hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Nay Huyện có 31 doanh nghiệp, 4 HTX, 150 trang trại, tạo việc làm cho trên 1.600 lao động là CCB, con em CCB, CQN và người lao động có thu nhập ổn định. Tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 0,49%, hộ khá và giàu đạt gần 60%.
Thực hiện các tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng và an ninh, các cơ sở Hội tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành lập 14 tổ công tác, với 164 hội viên tham gia, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở. Hội phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn về phòng, chống tội phạm và TNXH cho gần 700 cán bộ, hội viên, tổ công tác ở các chi hội; gần 4.200 lượt hội viên tham gia tuần tra canh gác; cung cấp 139 thông tin cho lực lượng chức năng; hòa giải thành công 218 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; phối hợp bắt 44 vụ tội phạm; cảm hóa 20 đối tượng lầm lỗi.
Từ phong trào thi đua, mỗi cán bộ, hội viên làm nhiều việc tốt, Hội CCB huyện Tiên Du góp phần tích cực vào chương trình xây dựng NTM, được Đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng.
Xương Giang