Hội CCB huyện Thiệu Hóa, có trên 15.000 hội viên, sinh hoạt tại 408 chi hội của 47 cơ sở. Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội CCB Việt Nam và Bộ Công an phối hợp về bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước thực tế trong huyện có 296 đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về, người phải thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, Hội cùng Công an tham mưu với cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo 138 xây dựng mô hình Tổ “3 trên 1” (3 hội viên CCB nhận giúp đỡ, cảm hóa 1 người lầm lỗi).

Sau 3 tháng đầu, huyện Hội thành lập được 60 tổ “3 trên 1” với 180 hội viên tham gia, quản lý, giáo dục 60 người lầm lỗi (trong đó có 22 người vừa chấp hành xong án phạt tù). Tiêu biểu là Hội CCB xã Hạnh Phúc và Bắc Lương mỗi xã có 8 tổ; hai Hội xã Xuân Lai và Thọ Lâm, mỗi xã 4 tổ. Đại tá Lê Quốc Ẩm - Chủ tịch huyện Hội cho biết: Ban đầu nhiều đối tượng hết hạn tù trở về vẫn chứng nào tật đó. Thậm chí các thành viên trong Tổ “3 trên 1” đến gia đình vận động còn bị chống đối. Nhưng bằng tình thương, trách nhiệm, uy tín của mình, các hội viên CCB kiên trì, chủ động tiếp cận, khuyên bảo điều hay, lẽ phải; phát hiện những biểu hiện sai phạm để có biện pháp ngăn chặn. Đồng thời tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh, tâm tư, nguyên vọng của từng người, từ đó khơi dậy những điều tốt đẹp, giúp họ vươn lên hoà nhập cộng đồng.

Năm 2015, huyện Hội có 276 tổ “3 trên 1” với 728 hội viên tham gia. Đến tháng 9-2018, huyện còn 152 đối tượng, giao cho 456 hội viên tiếp tục giáo dục, cảm hóa. Những người tiến bộ tìm được việc làm, thu nhập ổn định. Trong số này, có hơn 100 người được các ban, ngành đoàn thể, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí, giới thiệu việc làm, số còn lại làm dịch vụ và sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi... Tiêu biểu như anh Nguyễn Văn Q., thôn Thành Vinh, xã Xuân Vinh, trước đây, không có việc làm, bị kẻ xấu rủ rê nên đã vi phạm pháp luật bị xử phạt 36 tháng án treo về hành vi cố ý gây thương tích. Nay được công an, hội viên CCB và cấp uỷ chính quyền xã tạo điều kiện cho thuê đất sản xuất, vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, từ một hộ nghèo đói, nay gia đình anh đã có thu nhập từ 50-80 triệu đồng/năm. Anh Nguyễn Văn D., xã Hạnh Phúc có một thời lầm lỗi, được giúp đỡ, cảm hóa nay tiến bộ, chăm chỉ đào ao, thả cá, nuôi gà ổn định cuộc sống...

Mô hình Tổ “3 trên 1” giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi vừa góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư, vừa có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc và là nhiệm vụ lâu dài ở cơ sở.

Hà Trường