Tặng hoa các đồng chí không tái cử nhiệm kỳ mới

  Trong 2 ngày 18-19/7/2022 Hội CCB huyện Hương Khê đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và đã thành công tốt đẹp.

   Với chủ để: “ PHÁT HUY BẢN CHẤT TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”: TRUNG THÀNH –ĐOÀN KẾT-GƯƠNG MẪU- ĐỔI MỚI; XÂY DỰNG HỘI CCB HUYỆN VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ; GÓP PHẦN XÂY DỰNG HUYỆN HƯƠNG KHÊ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ VĂN MINH"

Dâng hương NTLS trước khi vào đại hội

    Đại hội đã hoàn thành các nội dung quan trọng: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2022 – 2027; Tham gia thảo luận vào báo cáo chính trị của Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và báo cáo thực hiện Điều lệ Hội; Bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII.

Chào cờ

    Báo cáo tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến Binh tỉnh và sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy các cấp; cán bộ, hội viên CCB toàn huyện luôn giữ vững bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ “, truyền thống “ Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới “, vượt qua khó khăn, nổ lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VI đề ra. Tổ chức Hội thường xuyên được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả; hội viên CCB lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối  vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh huyện nhà; vị thế của Hội ngày càng được khẳng định, xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận tổ quốc, là chổ dựa tin cậy, vững chắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Đại biểu dự đại hội

    Với những thành tích đạt được, Hội CCB huyện đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cấp Hội cơ sở và Chi hội có 01 lượt cá nhân được Trung ương Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam tặng Bằng khen; 9 lượt tập thể, 10 lượt cá nhân được Hội Cựu Chiến Binh tỉnh tặng Bằng khen; 6 lượt tập thể, 9 lượt cá nhân được UBND huyện tặng Bằng khen; 63 lượt tập thể, 58 lượt cá nhân được BCH Hội CCB huyện tặng giấy khen; 126 lượt tập thể, 196 lượt cá nhân được UBND cấp xã tặng giấy khen. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn Hội có 07 tập thể, 50 cá nhân được vinh danh ở các cấp.

     Trong phương hướng của Nhiệm kỳ tới, Báo cáo tại đại hội chỉ ra cụ thể: Vận động các thế hệ Cựu Chiến Binh phát huy bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ “, truyền thống “ Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới “, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCH, bảo vệ nhân dân. Giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương; tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, Chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, bám sát cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB. Nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần đưa huyện Hương Khê đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Thị trấn đạt chuẩn Đô thị văn minh.

Bà Từ Thị Hòa, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo
Đc Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu chỉ đạo

     Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đại diện Thường trực Hội CCB tỉnh và Thường trực huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội CCB huyện Hương Khê đạt được trong nhiệm kỳ qua, yêu cầu đại hội tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Thường trực tỉnh hội và Lãnh đạo huyện chỉ rõ: Việc nắm tình hình, chủ động tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền có nội dung còn lúng túng; tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của thế lực thù địch còn hạn chế. Lãnh đạo tỉnh hội và huyện ủy mong muốn trong phương hướng của Nhiệm kỳ tới, các cấp Hội trong toàn huyện cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của tổ chức Hội cấp trên, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp, coi đây là khâu đột phá; Các cấp Hội phải thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên CCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, luôn chủ động, tích cực, kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Chế độ XHCN, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội Nhiệm kỳ 2022-2027

      Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7, Thường trực tỉnh Hội và huyện ủy trân trọng gửi tới Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng cùng toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB, CQN huyện nhà lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc.

     Với tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ; đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Nhiệm kỳ mới gồm 25 đồng chí, Đại tá Nguyễn Kim Đồng, nguyên Phó Chủ tịch Hội được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban chấp hành Nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ

      Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội CCB cấp tỉnh gồm 11 đại biểu chính thức và 2 dự khuyết.

                                                                                  Lê Anh Thi